A gazdasági társaságok beszámolóinak elkészítése után aktuális a téma: dönteni kell osztalék kifizetéséről. A legfőbb döntéshozó szerv határozhat csak az osztalék kifizetéséről, és osztalékot megállapítani csak az elfogadott beszámoló alapján lehet. Az egyes tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában jogosultak osztalékra. Milyen egyéb szabályok vonatkoznak még az osztalék kifizetésére?

Osztalék kifizetés módjai

Osztalékelőleg fizetése esetén közbenső mérleget kell összeállítani. A mérleg fordulónapot követő fél éven belül a beszámoló alapján is fizethető osztalékelőleg. A beszámolóra azért is szükség van, hogy megállapíthassák belőle, mennyi a maximális összege a kifizethető osztaléknak. Ez az ún. „osztalékfizetési korlát”, amely biztosítja, hogy a tulajdonosok ne vegyenek fel több osztalékot, mint amit a társaság tőkehelyzete még lehetővé tesz. Nem csökkenhet a jegyzett tőke összege alá a lekötött tőketartalékkal, lekötött eredménytartalékkal és értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összege, az osztalék vagy részesedés kifizetése után sem.

Nem lehet tagok részére kifizetést eszközölni törzstőke leszállítás esetén.

Osztalék kifizetés kezdeményezése

A gazdasági társaság ügyvezetője egy nyilatkozatot (Fizetőképességi Nyilatkozat) ír alá osztalékfizetés előtt, amelyben kijelenti, hogy a cég fizetőképessége nem kerül veszélybe az osztalék fizetése után sem. A nyilatkozatot a cégbíróság részére is be kell nyújtani, 30 nap áll erre rendelkezésre. A nyilatkozatnak nincs kötött formája. Azonban arra figyelmeztetjük a vezető tisztségviselőket, hogy amennyiben elmulasztják vagy nem valós tartalommal teszik meg a nyilatkozatot, akkor a rájuk vonatkozó általános feltételek szerint ezért felelniük kell. A Kft-k esetében kötelező nyilatkozni, Rt.-nél pedig csak abban az esetben, ha az alapszabály ezt előírja. Rt. esetében az igazgatóság teszi meg a nyilatkozatot. Kft. esetében, ha több ügyvezető van és együttes cégjegyzésre jogosultak, akkor együttesen nyilatkozhatnak a fizetőképességről is az osztalék fizetése előtt. A nyilatkozatot digitális úton kell benyújtani, csak az tudja megtenni, aki rendelkezik digitális aláírási lehetőséggel.

Tulajdoni hányadtól eltérő mértékben fizetett osztalék

Ha a tulajdoni hányadtól eltérő mértékben szeretnének osztalékot fizetni a vállalkozásban, akkor erről a társaság létesítő okiratában kell rendelkezni. Az eltérő arányokról szóló döntésnek mindenképp korábbinak kell lenni mint a beszámoló elfogadása és az osztalékról szóló határozat. Ugyanis ha már az osztalékfizetésről megállapodtak a társaság legfőbb döntéshozó szervében (kft.-nél taggyűlés, rt.-nél közgyűlés), akkor az ez utáni évközbeni társasági szerződés módosítás nem megfelelő arra, hogy az eltérő tulajdoni hányadról rendelkezzen.

Az itt felsorolt határozatok, döntések mellett kell, hogy legyen szabályozás az osztalékfizetésről a társaság létesítő okiratában is.