A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben lehetőség van arra, hogy az elhunyt jogszerző jogán a jogszerző házastárs, bejegyzett élettárs, az elvált házastárs, élettárs részére hozzátartozói, özvegyi nyugdíj nyugellátást lehessen megállapítani.

Az előírt jogosultsági feltételeknek mind az elhunyt esetében, mind a hozzátartozó esetében teljesülniük kell.

Özvegyi nyugdíj jogosultsági feltételei az elhunytra vonatkozóan

A jogszerzőnek a halála időpontjában saját jogú nyugellátásban kell részesülnie. Amennyiben a halál időpontjában ez nem teljesül, úgy a halála időpontjában betöltött életkorához előírt nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati idővel kell rendelkeznie.

Milyen jogosultsági feltételei vannak a hozzátartozóra vonatkozóan?

A jogosultsági feltételek eltérnek attól függően, hogy milyen családjogi jogviszonyban van hozzátartozó az elhunyttal.

Házastársnál nincs további jogosultsági feltétel, mindössze azt kell vizsgálni, hogy a jogszerző saját jogán nyugdíjas volt-e vagy hogy az elhunyt a halála időpontjában betöltött életkorhoz előírt szolgálati idővel rendelkezik-e.

Elvált vagy a házastárstól külön élő személy csak akkor jogosult az özvegyi nyugdíjra, ha a házastárstól annak halálakor tartásdíjban részesült vagy a bíróság megállapított a részére tartásdíjat.

Élettárs esetén akkor jár az özvegyi nyugdíj, ha a halálesetig egy év óta megszakítás nélkül együtt élt és született gyermekük, vagy megszakítás nélkül 10 év óta együtt élt, és az együttélés alatt más személy jogán nem részesült özvegyi nyugdíjban.

Ideiglenes özvegyi nyugdíj

A jogosultsági feltételek fennállása estén a halálesetet követően ideiglenes özvegyi nyugdíj kerül megállapításra, amely egy évig folyósítható. Ha az özvegy az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult másfél évesnél fiatalabb gyermeket tart el, akkor az ideiglenes özvegyi nyugdíj az árva másfél éves koráig jár. Fogyatékos, tartósan beteg gyermek esetén a gyermek három éves koráig.

Özvegyi nyugdíj megállapítása

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj lejáratát követően megállapítható az állandó ellátás, a következő esetekben:

A hozzátartozó

  • a jogszerző halálakor betöltötte a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt,
  • megváltozott munkaképességű (egészségi állapota legfeljebb 50%),
  • házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő vagy tartósan beteg gyermek, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik.

Ha az ideiglenes ellátás megszűnésekor még nem áll fenn egyik feltétel sem, de a halálesettől számítva 10 éven belül beáll bármelyik, megállapítható lesz az özvegyi nyugdíj.

Az igénylési folyamat

Hivatalból nem állapítják meg az özvegyi nyugdíjat, igényelni kell. Az igényt a fővárosi/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szervénél kell előterjeszteni.

Ha a jogszerző saját jogú nyugdíjasként hunyt el, akkor az özvegyi nyugdíjat a MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál kell igényelni.

A kérelmet írásban kell beadni egy erre a célra készült nyomtatványon. Az ügyintézéshez szükséges nyilatkozatokat, eljárási cselekményeket és egyéb kötelezettségeket a https://www.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#fooldal honlapon is lehet teljesíteni. A kérelemmel együtt mellékelni kell a házassági anyakönyvi kivonatot, a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló anyakönyvi kivonatot, a halotti anyakönyvi kivonatot, az élettársi együttélésről szóló hatósági bizonyítványt. Elvált házastársnál a tartásdíjat megállapító bírósági ítélet, közjegyzői végzés vagy a fizetést igazoló okmányok is csatolandók.