A pótbefizetés az esetlegesen adódó pénzügyi veszteségek pótlására jelenthet megoldást a gazdasági társaságok életében, egy lehetséges anyagi forrás a veszteségek rendezésére.

Kinek kell a pótbefizetést teljesíteni?

A tulajdonosi körnek kell teljesítenie a pótbefizetést, amelyet egy kölcsönként kell felfogni. Így az összeg nem növeli a tagok törzsbetétjét.

A társasági szerződésben ajánlott szabályozni a pótbefizetés lehetőségét: itt megjelölik annak az összegnek a maximumát, amelynek teljesítésére a tag kötelezhető, valamint meghatározzák a maximális gyakoriságát az ilyen jellegű veszteségpótlás elrendelésének.

Ha nincs a társasági szerződésben szabályozva a pótbefizetés, akkor előbb módosítani kell azt, és ezután lehet taggyűlési határozatot hozni róla.

Társasági határozat a pótbefizetésről

A pótbefizetésről a taggyűlés határoz. A határozatban szerepel a tagok kötelezettségének kimondása a befizetés teljesítésére vonatkozóan, a pótbefizetés módja, annak ütemezése és a teljesítés határideje, valamint a teljes összeg, és az egyes tagokra jutó összeg. A pótbefizetési kötelezettséget a törzsbetétek arányában kell meghatározni és teljesíteni.

Bár az új Ptk. pótbefizetésre vonatkozó szabályai csak a kft-nél kerültek nevesítésre, azonban az új Ptk. más társasági formánál sem tiltja ezt a lehetőséget, ezért az például részvénytársaságnál is alkalmazható.

Kivonhatja magát a tag a befizetés teljesítése alól?

Ha megszavazza a taggyűlés a pótbefizetést, akkor azt teljesítenie kell minden tagnak. Ha egy tag nem fizeti azt be, akkor a vagyoni hozzájárulás nem teljesítése esetén alkalmazandó szankciók lépnek életbe. Az ügyvezető 30 napos határidőt ad a befizetésre, ha ez alatt sem teljesít a tag, akkor megszűnik a tagsági jogviszonya.

Pótbefizetés apporttal

A befizetés akár apporttal is teljesíthető. Az apport legyen értékkel bíró és forgalomképes. Teljesíthető vegyesen is: pénzeszköz és apport formájában.

A pótbefizetés nem tagi kölcsön

A tagi kölcsöntől megkülönbözteti, hogy kötelező jellegű, míg a tagi kölcsön önkéntes.

Ha már nincs szükség a veszteség pótlására

Amennyiben nincs már szükség a veszteség fedezésére, akkor a visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben szereplő tagoknak vissza kell adni a veszteség pótlásához már nem szükséges pótbefizetéseket. Ha változott a tagok összetétele, akkor nem biztos, hogy ugyanaz a személy kapja vissza, aki befizette. A visszafizetés a törzsbetétek teljes befizetése után történhet. A saját üzletrészre jutó pótbefizetést nem kell visszafizetni.