A próbaidő nem kötelező, de mindkét fél részéről ajánlott a meghatározott „tesztidőszak”, mert ezalatt kiderülhet, hogyan tudnak együttműködni

Ha a felek próbaidőben állapodnak meg, azt kötelező beírni a munkaszerződésbe. Ez egy maximum három hónapig terjedő időszak lehet, a munkaviszony kezdetétől számítva. Nem lehet szó próbaidőről, ha nincs írásba foglalt munkaszerződés, mivel azt csak írásban lehet kikötni. Szóban megállapodni a próbaidőről érvénytelen.

Próbaidő hosszabbítása

Ha három hónapnál rövidebb próbaidőt kötnek ki a felek, akkor egy alkalommal meghosszabbíthatják azt, de a három hónapot így sem haladhatja meg. A hosszabbításhoz módosítani kell a munkaszerződést.

Határozott idejű munkaszerződés

Próbaidőt ki lehet kötni határozott és határozatlan idejű munkaszerződés esetén is, de fontos, hogy a mértéke ne egyezzen meg a határozott idejű munkaviszony hosszával. Ez az eset joggal való visszaélés lenne.

Kollektív szerződés

A próbaidőt a kollektív szerződésben akár fél évben is meghatározhatják, de mindig rendelkezni kell róla a konkrét munkaszerződésben, ugyanis a kollektív szerződés csak a tartamát határozhatja meg.

Felmondás a próbaidő alatt

A próbaidő jelentősége, hogy ezen időszak alatt a felek azonnali hatállyal, indoklás nélkül megszüntethetik a munkaviszonyt. A felmondásnak írásosnak kell lennie, és az azonnali hatályt tartalmaznia kell. Az indoklás nem szükséges, de ha mégis beleírják, akkor a nyilatkozatot tevő félnek bizonyítania is kell azt. Ha lehet, az egyszerűség kedvéért, inkább ne indokoljunk a próbaidő alatti felmondásban.

Próbaidő lejárata

A próbaidő lejárataként nem határidő, hanem időtartam kerül meghatározásra, ezért az utolsó napon akkor is lejár, ha az munkaszüneti napra esik. A munkaviszony indoklás nélküli megszüntetésére a próbaidő lejárta után már nincs mód.

Szabadság, betegség a próbaidő alatt

Szabadságra a legtöbb esetben nem mennek a munkavállalók a próbaidős időszak alatt, de ha mégis, ez nem korlátozza a munkáltatót a felmondásban. Ugyanígy a betegség, keresőképtelenség   sem korlátozó tényező.

A diszkrimináció tilalmát azonban szem előtt kell tartani, és óvakodni kell pl. várandósság miatt felmondani.

A szabadság kiadásánál a munkaviszony első három hónapja alatt nem köteles a munkaadó a munkavállaló kérése alapján szabadságot kiadni, függetlenül attól, hogy van-e próbaidő kikötés erre az időszakra, vagy sem.

Különbségtétel a próbaidős munkaerő kárára

Többször felmerült már a kérdés, hogy a törvény szerint lehet-e különbséget tenni a próbaidős munkavállaló és a már ezen túllépett dolgozók között. Az, hogy megemelik a dolgozó a bérét a próbaidő lejárta után, teljesen szabályos, mivel a dolgozó a kezdeti időszak alatt még nem tud teljes értékű munkát végezni. Kevesebb a szakmai tapasztalata, betanulási időszakra van szüksége. Így az ilyenkor fizetett alacsonyabb bér nem számít diszkriminációnak.