A jelenlegi járványhelyzetben előtérbe került több helyen a részmunkaidő, amelyet kezdeményezhet akár a munkavállaló, akár a munkáltató, de mindkét esetben munkaszerződésben történő megállapodás szükséges. A munkavállalóval közölt egyoldalú módosítás nem elegendő. A munkaszerződésben meg kell határozni a napi munkaidő mértékét. A napi munkaidőben a felek szabadon megállapodhatnak.

Kismamák részmunkaidős foglalkoztatása

A kismamák esetében a munkavállaló kérésére a gyermek hároméves koráig köteles a munkaszerződést módosítani, a napi munkaidőt a felére csökkentve. Három vagy több gyermeket nevelő szülőnél a gyermek hatéves koráig áll fenn a lehetőség. Ha ennél kisebb mértékű munkaidő csökkentést kér a munkavállaló, például hat órás munkaidőt, azt nem köteles a munkaadó teljesíteni.

Részmunkaidő biztosítása fogyatékos munkavállalóknak

A fogyatékos munkavállalónak is biztosítani kell a részmunkaidős foglalkoztatást, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy megfelelő körülmények között dolgozhasson, és ez a munkáltatónak sem jelent aránytalan megterhelést.

Tájékoztatási kötelezettség

A munkáltatónak tájékoztatnia kell a munkavállalóit a teljes, részmunkaidős, távmunkavégzésre irányuló és a határozatlan idejű munkaviszony keretében történő munkavégzési lehetőségekről, a munkakörök megjelölésével. A helyben szokásos módon kell értesíteni a dolgozókat arról, hogy milyen pozíciók érhetők el az említett atipikus munkaviszonyok keretében. A dolgozó jelentkezésére 15 napon belül válaszolnia kell a munkáltatónak, de a kötelezettsége csak a tájékoztatásra vonatkozik, nem köteles változtatni a munkaszerződésen.

Határozott vagy határozatlan időtartam

A részmunkaidős foglalkoztatás szólhat határozott vagy határozatlan időtartamra is. A munkaadót arányosítási kötelezettség terheli, amit figyelembe kell venni a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás vagy a rendkívüli munkaidő éves maximumánál is.

Juttatások

A részmunkaidős dolgozókat nem lehet kizárni a cafeteria rendszerből, de juttatásaik mértéke a részmunkaidő arányában csökkenthetők. Ezt az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló trv. tartalmazza.

Munkaidő, szabadság részmunkaidő esetén

A beosztás szerinti munkaidő lehet napi 4 óránál  kevesebb is, de a napi munkaidő maximuma nem lehet több, mint 12 óra.

Ha csak szombaton és vasárnap foglalkoztatja a munkáltató a részmunkaidős munkavállalót, akkor nem kell havi egy vasárnapi pihenőnapot biztosítania.

A szabadság számításakor nem kell arányosítani. Az évi rendes szabadság jár a munkavállaló részére nem teljes munkaidős foglalkoztatás esetén is. A szabadság napjaira fizetendő távolléti díj alacsonyabb lesz, mint a teljes munkaidős dolgozóknál.