A selejtezés gyakori kérdés a vállalkozásoknál, főként üzleteknél jön elő gyakran az árukészlet selejtezése. Jellemzően szavatossági idő lejárata miatt kerül sor a selejtezésre. Fontos, hogy megfelelően dokumentálásra kerüljön az esemény, hiszen csak így helyezhető el egyéb ráfordításként könyvekben.

Selejtezés áruismereti vonatkozása

A selejtezés áruismereti, fogyasztóvédelmi vonatkozásával nem foglalkozunk, csak a számviteli teendőkkel. Annyit érdemes megjegyezni, hogy megkülönböztetjük a fogyaszthatósági időt és a minőségmegőrzési időt.

Selejtezés a számviteli törvényben

A számviteli törvény nem ír a selejtezésről és nem is határozza meg, hogy mi lehet a tartalma. A számviteli törvényben káresemény vagy feleslegessé válás miatti eszközállomány kivezetés szerepel.

Számviteli politika

A vagyonért való felelősség elve alapján a vállalkozásnak szabályoznia kell a számviteli politikában, vagy más szabályzatban a feleslegessé vált eszközök feltárását és ezek selejtezését.

Attól függően alakíthatók ki a szabályzatok, hogy mekkora a vállalkozás mérete, mennyire összetett a tevékenysége, vagy mekkora az eszközállománya. Lehet, hogy önálló selejtezési szabályzata van, de az is lehet, hogy a leltározási szabályzatban kapnak helyet az idevágó rendelkezések.

Mikor szükséges a selejtezés?

Akkor kerül sor selejtezésre például, ha már nincs szüksége a vállalkozásnak az adott eszközre, vagy ha inkurrens készletről, eszközről van szó. Az inkurrens készletet nem lehet eladni, nincs rá kereslet, és a jövőben sem látszik eladhatónak. Ha feleslegessé válik készlet vagy eszköz átszervezés, átalakulás, megszűnés vagy boltbezárás miatt, szintén élni lehet a selejtezés lehetőségével. A fizikailag megrongálódott, esztétikailag sérült eszközöket is ezen az úton lehet kivezetni a könyvekből.

A lejárt szavatossági idő és a tárolás során szerzett sérülés is elfogadott előzmények a selejtezéshez.

Dokumentáció

A belső szabályzat alapján elkészítendő dokumentációban szerepeltetni kell, hogy miért nem tudja teljesíteni az eddigi feladatát az adott eszköz vagy készlet, miért nem alkalmas eredeti hasznosítási módjának, szerepének betöltésére. A hasznosítás módját szintén dokumentálni kell: lehet pl. hulladékként értékesítés, térítésmentes átadás, feldolgozás, megsemmisítés. A dokumentáció függhet az áru jellemzőitől és a konkrét helyzettől.

A dokumentációt alá kell írnia annak, akit erre a belső szabályzat kijelölt. Formai kikötés nem szerepel a számviteli törvényben, de mindenképp tartalmaznia kell a könyvviteli elszámoláshoz, ellenőrzéshez szükséges adatokat:

  • selejtezés helye
  • selejtezés ideje
  • jelenlévő személyek
  • engedélyező személy
  • selejtté válás oka
  • felelősségi kérdések (ha van)
  • hasznosítás módja
  • hasznosítás felelőse, eljárása
  • hasznosítási érték.

A szabályosan selejtezett eszközök, készletek értékét az egyéb ráfordítások közé könyveljük.