A koronavírus okozta bizonytalan gazdasági, működési helyzetben a cégek különösen odafigyelnek arra, hogy a szabadság kiadása megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és a megváltozott körülményeknek.

Szabadság kiadása az esedékesség évében

A Munka törvénykönyve alapján a szabadságot a munkáltató adja ki, de a munkavállaló előzetes meghallgatása alapján. Amennyiben nincs más megállapodás, a szabadságot úgy kell kiadni, hogy a dolgozó évente egyszer legalább 14 egybefüggő napon mentesüljön a munkavégzési, rendelkezésre állási kötelezettsége alól. A 14 nap számításakor a heti pihenőnap, a munkaszüneti nap és az egyenlőtlen munkaidőbeosztás szerinti szabadnap is figyelembe vehető a szabadságként adott napokon túl.

A munkáltató tehát nem hivatkozhat arra, hogy a dolgozó nem kérte a szabadságának kiadását. Amennyiben a dolgozó nem kéri a 14 napot egyben, úgy arról érdemes írásbeli megállapodást aláírni. A munkaviszonyra nem vonatkozik az a jogszabálymódosítás, amely egyes jogviszonyokban engedi a szabadság kiadásának elhalasztását.

A szabadság kiadása előzetes egyeztetést igényel

A szabadság célja, hogy a munkavállaló pihenjen, megfelelően össze tudja hangolni a munkáját a magánéletével. Akár a dolgozó jelzi a szabadságigényét, akár a munkáltató adná ki a munkavállalónak, mindkét esetben 15 nappal előre kell jelezni az igényt. A felek eltérhetnek ettől, közös megegyezéssel. A már kiadott szabadságot kivételes esetben vissza lehet vonni.

A szabadság megszakítása

A munkáltató módosíthatja a már kiadott szabadság időpontját, de csak kivételesen fontos gazdasági érdek, vagy működését közvetlenül, súlyosan érintő ok esetén. Ebben az esetben azonban, ha a dolgozónak kára és költsége keletkezik, akkor azt meg kell térítenie. Ha a munkavállalónak utaznia kell a munkába vagy vissza a szabadság alatti tartózkodási helyre, akkor az a nap nem számítható be a szabadságba.

Életkori pótszabadság

Az életkori pótszabadság az esedékesség évét követő év végéig adható ki. Az erről szóló megállapodást minden évben újra meg kell kötni. Munkaszerződésbe ű nem írható be ilyen jellegű megállapodás.

A többlet szabadság

Előfordulhat, hogy a dolgozó többletként is kap szabadságot. Ez legtöbbször a munkaviszony megszüntetése napján derül ki, és annyit jelent, hogy több szabadságot vett ki a dolgozó, mint ami időarányosan járt volna. A többlet szabadság nem követelhető vissza a dolgozótól, az arra jutó munkabér pedig nem vonható le. A szabadság kiadása ugyanis a munkáltató felelőssége.