A szakképzési hozzájárulás szabályai az új szocho trv. miatt változtak. Készítettünk egy összefoglalót a szakképzési hozzájárulás adóalap-megállapításáról, és a fizetésre kötelezettek köréről.

Ki lesz a szakképzési hozzájárulás alanya?

A gazdasági társaság, az egyéni vállalkozó, egyéni cég, az ügyvédi iroda és a végrehajtó iroda is alanya többek között a szakképzési hozzájárulásnak. Abban az esetben, ha a kötelezett az adófizetési kötelezettségének átalányadóval tesz eleget, nem keletkezik bevallási kötelezettsége. Ilyenkor a fizetési kötelezettségének az átalányadó megfizetésével tesz eleget.  Az alkalmazottai után sem kell szakképzési hozzájárulást fizetnie egy átalányadót fizető egyéni vállalkozónak, ugyanakkor gyakorlati képzés esetén sem igényelhet vissza költségcsökkentést.

Aki nem fizet szakképzési hozzájárulást

Nem kell szakképzési hozzájárulást fizetnie a büntetés-végrehajtásnál fogvatartottak kötelező foglalkoztatására alapított gazdálkodó szervezetnél. Szintén nem fizet az egyéni vállalkozó sem, a szochoalap után, de az általa foglalkoztatottra fizetnie kell az őt terhelő szochoalap után. Az eü. trv. szerinti egészségügyi szolgáltató sem fizeti a hozzájárulást, az egészségügyi közszolgáltatás ellátásával összefüggésben számított szochoalap után.

A gazdasági társaságként működő társas vállalkozások nemcsak az alkalmazottak, hanem a tagok után is meg kell, hogy fizessék a szakképzési hozzájárulást. Kivétel az evás vállalkozás, aki az eva-trv. alapján csak a dolgozóik után fizetik meg a szakképzési hozzájárulást, valamint a kisadózó vállalkozások a bejelentett kisadózóik után. Kivétel még a kiva alapján adózó vállalkozás, amely viszont teljesen mentesül a szakképzési hozzájárulás fizetése alól.

A szakképzési hozzájárulás alapja

Főszabály szerint a kötelezettség alapja

  • az összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó adóelőleg-alap kiszámításakor figyelembe vett jövedelem
  • a honvédelmi/rendvédelmi egészségkárosodási járadék
  • a munkaszerződésben meghatározott alapbér, vagy a szerződésben leírt díjazás (ha nem tudjuk használni az adóelőleg-számításhoz figyelembe veendő jövedelmet).

Hogyan határozzuk meg külföldi kiküldetésnél az alapbért? A kiküldetést megelőző 1 évben a dolgozó teljesítményétől, ledolgozott munkaidejétől közvetlenül függő, a dolgozó alapbérén vagy az alkalmazott bérformán alapuló, a szerződés alapján ténylegesen számfejtett és kifizetett bér havi átlagos összege. Ha ez nem áll rendelkezésre, akkor az adott havi alapbér.

A szocho és a szakképzési hozzájárulás alapja

Ha nem szerepelne a törvényben, hogy az egyéni és társas vállalkozók esetében a szakképzési hozzájárulás alapja ugyanaz, mint a szociális hozzájárulás alapja, akkor nem fizetne szakképzési hozzájárulást az a társas vállalkozó, aki nem vesz ki tagi jövedelmet és minimumadó  és minimumjárulék fizetési kötelezettséget fizet.