Bejegyzésünkben a számlaadat-szolgáltatás kötelezettségét vizsgáljuk meg az áfa-körön kívüli ingatlan bérbeadási ügyleteknél.

Számlaadat-szolgáltatás kötelezettsége

Számlaadat-szolgáltatás kötelezettsége lép életbe július 1-től azon adózók körénél, akik belföldön nyilvántartásba vett adózók, áfaalanyok, belföldön nyilvántartásba vett áfaalany részére belföldön teljesítenek termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, és erről számlát vagy számlával egy tekintet alá eső okiratot állítanak ki. A trv. alapján az áthárított áfa összegétől független az adatszolgáltatási kötelezettség.

Adóalanynak nemcsak az áfakörbe tartozó vállalkozások minősülnek, hanem azok is, akik az  Áfa-trv. alapján nem kötelezettek áfafizetésre, például az adómentes tevékenységet folytató vállalkozás és az alanyi adómentességű adózó.

A július 1-i időponttól kezdve a számlán a belföldi vevő adószámát is fel kell tüntetni, függetlenül az értékhatártól és az adózási módtól.

Ingatlan-bérbeadási tevékenység

Az ingatlan-bérbeadás más szabályokkal működik, mint a szálláshely-szolgáltatás, ezért a kettő elkülönítendő. Az ingatlan-bérbeadást tartósan és üzletszerűen végző személy áfaalany lesz, abban az esetben is, ha csak adómentes bérbeadást végez. A magánszemély adózónak viszont nem kell adószámot kérnie. Az ingatlan-bérbeadás áfamentes tevékenység, de választható rá az adókötelezettség. Ha ezt választja a magánszemély, akkor lehetősége van az adólevonásra, amennyiben olyan terméket szerez be, amelyet az adóköteles tevékenység érdekében használ fel.

Számlakibocsátás

Ha a magánszemély az adófizetési kötelezettségetet választja, akkor az általános szabályok szerint kell nyugtát, számlát kiállítania.

Ha adómentes a tevékenysége, akkor nincs számlakibocsátási kötelezettsége, de szükséges egyéb számlának nem minősülő számviteli bizonylatot kibocsátania.

Számlaadat-szolgáltatás az ingatlan-bérbeadásnál

Az adatszolgáltatási kötelezettség érvényes olyan számlára is, ami nem tartalmaz áfát.

Nem kell adatot szolgáltatni a közérdekű, vagy speciális jellegére tekintettel adómentes ügylet bizonylatáról. Olyan tárgyi adómentes ügylet bizonylata sem esik adatszolgáltatási kötelezettség alá, amelynél az alany számviteli bizonylat kibocsátásával mentesül a számlaadási kötelezettség alól.

A számviteli bizonylatnak – amelyet a számla helyett bocsátottak ki – nem kell megfelelnie az Áfa-trv. előírásainak, ezért arra nem vonatkozik a számlakibocsátási határidőre, a kötelező adattartalomra vonatkozó előírás. A bizonylat tartalmazhat ettől függetlenül „számla” megnevezést, mert a számla fogalmát nem csak az Áfa-trv. tartalmazza. A számlaadat-szolgáltatási kötelezettség alóli mentesség akkor is fennáll, ha számlázó programmal vagy számlanyomtatvánnyal állítják elő a bizonylatot.

Ami lényeges: az Áfa-trv. szerinti számlákat el kell különíteni az egyéb számviteli bizonylatoktól (például külön sorszámtartomány).

Amennyiben olyan számlán szerepel a számlakibocsátási kötelezettség alól mentes ügylet, amelyen szerepel adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás is, akkor a bizonylat/számla adatszolgáltatási kötelezettség alá esik, és a kötelezettség kiterjed az adómentes ügylet adataira is.