A kisvállalkozói kedvezmény azon egyéni vállalkozók számára elérhető, akik az szja-trv. hatálya alatt a bevételükkel szemben tételesen számolják el a költségeiket.

Az egyéni vállalkozásból származó bevételt akkor csökkentheti a kedvezmény összegével a vállalkozó, ha kevesebb, mint 250 főt foglalkoztat.

Kisvállalkozói kedvezmény alapja

A kisvállalkozói kedvezmény alapjául a vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgáló, korábban üzembe nem helyezett, üzemi célú tárgyi eszközök, nem anyagi javak éves együttes beruházási költsége szolgálhat. A kedvezmény alapja lehet még a vállalkozói tevékenységet közvetlenül szolgáló ingatlan olyan felújítási költsége is, amelyet értékcsökkenési leírás alapját növelő kiadásként számoltak el.

A korábban még használatba nem vett személygépkocsi is kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgálhat. Ebben az esetben az egyéni vállalkozó a kedvezmény érvényesítését követő négy évben cégautóadót fizet.

Cégautóadó fizetése négy évig

Ha az adóévet követő évben, május 20-ig nyújtja be az adóbevallást a kisvállalkozó, az érvényesítés évének a bevallás évét kell tekinteni. Tehát nem a benyújtás éve lesz az érvényesítés éve. Az osztalékalap számításakor a kedvezmény címén levont összeggel növelni kell az adózás utáni jövedelmet.

Az a vállalkozó, aki 2020-ra már szeretné érvényesíteni a kedvezményt, és ezt a 2021-es bevallásban jelzi, már 2021-ben fizetnie kell a cégautóadót. Az adót negyedévente be kell vallania a 01-es bevallásban.

Amennyiben adózási módot vált a vállalkozó, a cégautóadó-fizetési kötelezettsége nem változik. Ilyen eset pl. ha katás adózó lesz, vagy ha az szja-trv. szerint átalányban számolja a jövedelmét.

Kisvállalkozói kedvezmény a taxisoknál

A taxisok és személygépkocsi-bérbeadók esetében azok a személygépkocsik lehetnek a kisvállalkozói kedvezmény alapjai, amelyek az egyéni vállalkozói tevékenység eszközei. Feltétel még, hogy nem üzemelteti azokat személyes munkavégzéssel, személyes használattal összefüggésben. Ezt az üzleti nyilvántartásainak is igazolnia kell.

A kisvállalkozói kedvezmény érvényesítése nem kötelez cégautóadó-fizetésre, ha az egyéni vállalkozó személygépkocsi-kölcsönzést, vagy személyszállítási szolgáltatást végez. Ha a vállalkozó elszámolja a személygépkocsi költségeit és a beszerzési árát elszámolja értékcsökkenési leírásként, akkor meg kell fizetnie a cégautóadót. Kivétel ez alól, ha saját tulajdonú járműve után havonta 500 km-t számol el, anélkül, hogy útnyilvántartást vezetne.

Vállalkozói osztalékalap csökkentése

Taxis vagy személygépkocsit bérbe adó vállalkozónál, miután kisvállalkozói kedvezményt vett igénybe, a beruházási költség vagy a tárgyi eszköz üzembe helyezés utáni nettó értéke megjelenik csökkentő tételként a vállalkozói osztalékalap kiszámításakor. Az adózás utáni vállalkozói jövedelem és az azt növelő tételek együttes összegéig csökkenthető az adózás utáni vállalkozói jövedelem a vállalkozói osztalékalap megállapításakor.

Ha a személygépkocsi négy éven belül eladásra kerül, a kedvezményként levont összeg kétszerese után kell megfizetni az adót.