Az egyéni vállalkozás megszűnése után át kell tekinteni az áfa és szja kötelezettségeket is. Számba kell venni, vannak-e olyan eszközei, – ha semmit nem akar értékesíteni még egyéni vállalkozóként – amelyek után áfát kell fizetnie, és ha igen, mi lesz az áfa alapja, milyen bizonylatok alapján kell elszámolni. Kell-e számlát kiállítania esetleg ilyenkor saját maga részére, mint magánszemélynek? Milyen eszközök után keletkezik szja fizetési kötelezettség?

Termékértékesítés elszámolása a megmaradt termékeknél

Az adóalany megszűnésekor termékértékesítésként kell elszámolni, ha vannak olyan termékek az adóalany tulajdonában, amelyek vásárlásakor fennállt az áfa levonás joga. Például, ha nem alanyi áfamentes vállalkozóként vásárolt termékeket, akkor a megszűnéskor áfát kell fizetnie a termékek után. Ide tartozik az ingatlan is, ha az nem lakóingatlan.

Amennyiben a termék megvásárlásakor az eladó nem számított fel áfát, mert nem adóalany vállalkozótól vásárolta, akkor ezen termékek után a megszűnéskor nem kell áfát fizetnie.

Áfa alapjának meghatározása

Az áfa alapja a terméknek az egyéni vállalkozás megszűnésekor fennálló beszerzési ára, azaz a piaci értéke. Az az érték, amelyért a termék a fennálló fizikai, minőségi állapotában azon a napon beszerezhető.

Az áfa fizetésének nem feltétele a számla kiállítása, számlát csak más személynek történő értékesítéskor kell kiállítani, és ebben az esetben az egyéni vállalkozó saját maga részére értékesít.

Egyéni vállalkozás megszűnése esetén elszámolandó bevétel

A megszűnéskor meglévő készlet leltári értéke a vállalkozó bevétele lesz, ha ezt a készletet korábban elszámolta költségként. A leltári érték a készletek beszerzési ára, a levonható áfa nélkül.

Bevételnek számít a megszűnéskor a 200 ezer forint alatti tárgyi eszközök leltári értéke is. A leltári érték a levonható áfa nélküli beszerzési ár fele. Ha még nem vették használatba az eszközöket, akkor a levonható áfa nélküli beszerzési árat kell bevételként elszámolni.

A 200 ezer forint feletti tárgyi eszközök sorsa az egyéni vállalkozás megszűnése esetén

A 200 ezer forint feletti tárgyi eszközöknél nem kell bevételt elszámolni, itt a vállalkozói osztalékalapot kell megnövelni a jogszabály szerinti esetekben. Az osztalékalap megnövelendő, ha az egyéni vállalkozó a megszűnés évét megelőző 3 éven belül az eszközzel kapcsolatban osztalékalap-csökkentést érvényesített.

Az osztalékalap-csökkentés után eltelt évek számával együtt változik az az arány, ami szerint meg kell növelni az osztalékalapot:

  • 1 évnél rövidebb időszak esetén az osztalék-alap 100%-ával,
  • 1 évnél hosszabb, de 2 évnél rövidebb időszak után az osztalék-alap 66%-ával,
  • 2 évnél hosszabb, de 3 évnél rövidebb időszak után az osztalék-alap 33%-ával.

Amennyiben 3 évig nem történik osztalékalap-csökkentés, akkor nincs szja kötelezettség a 200 ezer forint bekerülési értéket elérő tárgyi eszközök esetén.