A szochokedvezmény a foglalkoztatáspolitika egyik eszköze, amellyel igyekszik vonzóvá tenni egyes befektetők számára az országot. A cikkben a szakképesítést nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak után adott szocho kedvezményt mutatjuk be.

Szochokedvezmény egyes FEOR kategóriákban

A szakképzettséget nem igénylő munkakörben (a trv. által meghatározott FEOR főcsoportokban) a természetes személyt foglalkoztató kifizető adókedvezményt vehet igénybe az őt terhelő szociális hozzájárulási adóból.

A FEOR besorolása 2011. óta a jelenleg alkalmazott, nem igazán követte le a technológiai fejlődést, ezért kissé elavultnak tekinthető. Érdemes alaposan átnézni, hogy a munkavállalót helyes kategóriába soroljuk be.

Szochokedvezmény összege

Az adókedvezményt a kifizető havonta, munkaviszonyonként külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg. A részkedvezmény a hónap egészében megilleti a foglalkoztatót. A kedvezmény összege egyenlő a foglalkoztatott személyt az adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett bruttó bér, de maximum a minimálbér után a szocho tv. 2. § (1) bekezdés szerinti adómérték 50%-ával megállapított összeggel.

A szochoból érvényesíthető kedvezmény összege 2019 óta növekszik, a minimálbérhez kötés miatt. 2021-ben maximum havi 12973,5 Ft lehet a kedvezmény munkavállalónként.

A kedvezmény érvényesítésének korlátai

Amennyiben a munkavállalót az adómegállapítási időszak egy részében nem szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatta, a kedvezményt az adott adómegállapítási időszakban egyáltalán nem érvényesítheti.

Az adókedvezményt a kifizető havonta, munkaviszonyonként külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg, amely részkedvezmény egész hónapban megilleti a kifizetőt. A hónap közben belépő vagy kilépő dolgozóknál a tört időszakra adott bérre is elszámolható a kedvezmény.

Szochokedvezmény érvenyesítése visszamenőleg

Amennyiben egy cégnél igénybe vehető a szochokedvezmény, és eddig még nem éltek ezzel a lehetőséggel, akkor önellenőrzés után, elévülési időn belül utólag meg lehet tenni, évekre vissza lehet nyúlni. Fontos ellenőrizni, hogy a dolgozók szerződése összhangban legyen a munkaköri leírásukkal, és mindkettő a ténylegesen végzett tevékenységgel.

Önellenőrzés esetén javítani kell a korábban más FEOR kód alatt regisztrált és jelentett munkaköröket a 1041-es bevalláson. A FEOR kódok feltüntetése a dolgozók bejelentésekor és a havi kifizetésekről szóló bevallásokon kötelező adat.

Szankciók jogosulatlan kedvezmény esetén

Az adóhatóság ellenőrizhet és megállapíthatja, hogy a fellelt dokumentumok nem támasztják alá a szakképzettséget nem igénylő minősítést. Ilyenkor a NAV jogosulatlan visszaigénylést állapít meg a munkáltató terhére, ennek valamennyi jogkövetkezményével.