A szülési szabadság önmagában nem pénzbeli ellátás, mégis fontos része a gyermeknevelési támogatásoknak.  Célja, hogy az anya felkészülhessen a szülésre és gondozni tudja újszülött gyermekét. Az anya legalapvetőbb szükségleteit ismerik el a szülési szabadsággal. A szülési szabadság ideje alatt a szülő terhességi gyermekágyi segélyben részesül, amely a napi átlagkereset 70%-a, és amiből adóelőleg kerül levonásra, de egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot már nem von le belőle a bérszámfejtés.

A szülési szabadsággal kapcsolatos változások

Ez év márciusában lépett életbe az új Mt. (Munka Törvénykönyve) azon paragrafusa, amely a szülési szabadsággal kapcsolatos új szabályokat tartalmazza. Az érvényes szabályok szerint 24 hét szülési szabadságra jogosult a gyermeket szülő anya, a következő megkötésekkel:

  • egybefüggően kell kivennie
  • a 24 hétből két hetet kötelező igénybe vennie
  • maximum négy hét eshet a szülés (várható) napja elé
  • örökbefogadó nőnek is jár
  • amennyiben koraszülött a gyermek, és ezért intézetben gondozzák, akkor az intézetből hazatérve a szülés napjától számított egy éven belül felhasználható a szülési szabadságból addig igénybe nem vett rész.

Terhességi-gyermekágyi segély, azaz a tgyás

Nem történt módosítás abban, hogy a tgyás a szülési szabadság idejére jár, maximum 168 napig (24 hét). A tgyásra vonatkozó igény benyújtható a szülés (várható) napja előtt 4 héttel , de ha mégis ennél korábban nyújtják be az igényt, akkor is csak a szülés napját megelőző 28. napon kezdődik a kérelem elbírálásának határideje.

Ki jogosult tgyásra?

Az a szülő nő kaphat a szülési szabadság alatt tgyást, aki a szülést megelőző két évben összegyűjtött legalább 365 biztosított napot, és még biztosított a szülés napján is, vagy nem több, mint 42 napja szűnt meg a biztosítása. Abban az esetben, ha több, mint 42 nap telt el, akkor abban az esetben kaphat tgyást, ha baleseti táppénzt folyósítanak számára, vagy a baleseti táppénz folyósítása nem több, mint 28 napja szűnt meg.

Néhány új, beszámítható elem került be január 1-től a 365 nap biztosítási időbe:

  • biztosítás megszűnése után kapott baleseti táppénz, tgyás, gyermekgondozási díj, rehabilitáció ellátás és járadék folyósítási ideje – hallgatói gyed nem tartozik ide!
  • közép- vagy felsőfokú tanintézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányokból 180 nap – ha egy éve tart legalább a tanulói, hallgatói jogviszony.

 A szülési szabadság. azaz anyasági ellátásokkal foglalkozik egy korábbi bejegyzésünk a www.adotippek.info honlapunkon.