A kapcsolt vállalkozások közti szerződéseknél, a társasági adó számításánál különös jelentősége van annak, hogy milyen viszonyban van az alkalmazott ellenérték és a szokásos piaci ár. Az ingatlan típusú vagyonjuttatás esetén sincs ez másként, az adózás előtti eredmény módosítása szükséges, ha a két érték között eltérés van.

 A szokásos piaci ár fogalma

A független felek között, összehasonlítható körülmények között érvényesített ellenérték a szokásos piaci ár. Amennyiben a kapcsolt vállalkozások ettől eltérő árat alkalmaznak a megállapodásukban, módosítaniuk kell az adózás előtti eredményüket.

Társasági adó alap csökkentése

Az ingatlant átadó félnél kötelező az adóalap növelése, de az ingatlant megszerző fél csak akkor csökkentheti az adóalapját, ha nála van az átadó nyilatkozata arról, hogy ő a különbözet összegét már figyelembe vette a társasági adó megállapításakor.

Szokásos piaci ár rögzítése

A társasági adóról szóló törvény írja elő azt is, hogy amennyiben nem minősül kisvállalkozásnak a gazdasági társaság, vagy

  • egyesülésről
  • európai részvénytársaságról,
  • szövetkezetről, európai szövetkezetről,
  • külföldi vállalkozóról,
  • vagy olyan adózóról van szó, amelyben az állam közvetlenül/közvetve többségi befolyással rendelkezik,

akkor az adózónak rögzítenie kell a szokásos piaci árat, az adóév utolsó napján. Emellett rögzítenie kell a szokásos piaci ár meghatározásánál alkalmazott módszert is. A szokásos piaci ár kiszámítását alátámasztó tényeket, körülményeket szintén le kell írnia.

Az adózótól nem várják el, hogy aránytalanul nagy költséggel készítse el a nyilvántartást, de nem is mentesíthető az elkészítése alól.

Társasági adó alap növelése

Ha az ingatlant megszerző fél az ingatlan piaci értékében kifejezett bevétel után nem fizeti meg a társasági adót, vagy nem tudja annak megfizetését igazolni, akkor az ingatlant ajándékozó félnek kell az ingatlan könyv szerinti értékével megnövelnie a társasági adó alapját.

Egyéb adóvonzat: az áfa

A társasági adó mellett nézzük meg az áfa adózási szabályokat is: Az áfa-trv. szerint ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek minősül az az eset is, amikor az adózó kivon egy terméket a vállalkozásából, és azt magánszükséglet kielégítésére vagy a vállalkozásától idegen célok elérésére használja fel. Az is ide tartozó eset, ha más tulajdonába ingyenesen átengedi a terméket. Áfa adózási kötelezettség akkor merül fel, ha a termék szerzéséhez kapcsolódva adólevonási jog illette meg az adózót. Ilyen esetben az adó alapja a termék teljesítéskor meghatározott beszerzési ára, vagy a teljesítéskor megállapított előállítási értéke.

Ha kapcsolt vállalkozások között ingatlan átadás történik, és az ingatlan vásárlásához vagy felépítéséhez kapcsolódott levonható adó, akkor a térítés nélküli átadás adózási kötelezettséget eredményez az áfa rendszerében. Az áfa alapja a szokásos piaci ár, az adó mértéke 27%.

A társasági adó bevallásról itt írtunk korábban (2016-os jogszabályok alapján!!)