A társasági adó az egyes foglalkoztatási formák esetén bizonyos kedvezmények igénybevételével csökkenthető. Általában az adózás előtti eredményt csökkentik a meghatározott kedvezmények. A cikkben ezek közül szeretnénk néhány fontosabbat megmutatni.

A jövedelem-(nyereség) minimum szerinti adózás

A társasági adó alapja nemcsak az adózás előtti eredmény +/- növelő ill. csökkentő tételek módszerével állapítható meg, hanem a jövedelem-(nyereség) minimum elvével is. Amennyiben ez utóbbit használja a vállalkozás, nem érvényesítheti a társasági adózásban a foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezményeket.

Megváltozott munkaképességű személy alkalmazásával elérhető kedvezmény

Havonta és dolgozóként, a minimálbér nagyságának megfelelő összeg elszámolható adózás előtti eredményt csökkentő tételként, ha nem több, mint 20 főt foglalkoztat a vállalkozás.

Legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű személyek esetén jár a kedvezmény a társasági adó alapjából.

Részvétel a szakképzésben

Ha az adózó az iskolai rendszerű szakképzésben közreműködik, akkor minden tanuló és minden megkezdett hónap csökkenti a minimálbér 24%-ával a társasági adó alapjául szolgáló adózás előtti eredményt. (2015-ben 25.200 ft/hó). A kedvezmény igénybe vételéhez tanulószerződés szükséges. Ha az iskolával kötött együttműködési megállapodás a foglalkoztatás alapja, akkor csak a minimálbér 12 %-ával csökkenthető tanulóként és megkezdett hónaponként az adó alapja.

Adótanácsadó tippünk: könyvelőirodánk segítségével az Ön vállalkozása is megtalálhatja az évközi vagy nyári szakmai gyakorlatokban való részvétel adómegtakarítást lehetővé tévő módjait. Figyelem: szakértő tanácsadó segítségét az adóévek és a tanévek eltérő tartama miatt is érdemes igénybe vennie!

Szakmai tanulók továbbfoglalkoztatása

Itt említjük meg, hogy a korábban a gyakorlati képzésben részt vevő diák továbbfoglalkoztatása is jelenthet adókedvezményt. Maximum egy évig, a befizetett szocho csökkentheti a társasági adó alapját. A foglalkoztatásnak a sikeres szakmai vizsga napját követő napon kell indulnia. Amennyiben valamilyen egyéb kedvezmény miatt a szochot részben vagy egészben nem fizeti a vállalkozás, akkor nem is vehető figyelembe a be nem fizetett rész kedvezményként.

Munkanélküli alkalmazása

Vállalkozása kedvezményt érhet el a társasági adó alapjából akkor is, ha álláskeresőt foglalkoztat. (1991 évi IV. trv. szerinti álláskeresőt). Maximum 12 hónap időtartamon át befizetett szocho csökkentheti az adózás előtti eredményt.

Érdemes arra figyelnie, hogy azonos munkakörben ne legyen más munkavállaló munkaviszonya 6 hónapnál nem régebben megszüntetve, mert ebben az esetben a visszaélések kiküszöbölése miatt a kedvezmény nem él. Az sem járható út, ha egy év elteltével fél évre elküldik a dolgozót, hogy utána újra felvegyék őt, és ezzel igénybe vegyék a kedvezményt.

Társasági adó – Egyéb kedvezmények

Mikro vállalkozások igénybe vehetnek még a létszámnövekedéshez kapcsolódóan is társasági adó alapjából kedvezményt, illetve bármely vállalkozás érintett lehet a büntetés-végrehajtási intézet lakójának szabadulást követő fél éven belül történő alkalmazása miatti kedvezményben. Irodánk készséggel segít megtalálni az Önnek leginkább megfelelő kedvezményt.