A távmunka előnye a munkavállaló részéről az otthoni környezetben végzett, saját ritmushoz igazítható, kötetlen munka, a munkáltató részéről pedig az iroda fenntartási költségeinek csökkentése vagy teljes megtakarítása.

Ki tekinthető távmunkát végző személynek?

Távmunkában az dolgozik, aki rendszeresen a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végzi a munkáltató működési körébe tartozó tevékenységet, információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel dolgozik, és elektronikus úton továbbítja munkája végeredményét.

Távmunka munkaviszony főbb jellemzői

A dolgozónak mindenképp bele kell egyezni a távmunka formájában történő munkavégzésbe és munkaszerződésre is mindenképp szükség van, hasonlóan a munkáltató telephelyén végzett munkához. Általában kötetlen munkaidőről van szó, de ettől eltérő is kiköthető a szerződésben. A munkáltatónak a feladatok ellátására vonatkozóan utasítási jogköre van a dolgozó felé.

Előírások a távmunkához kötődően

A munkáltatónak tájékoztatnia kell a dolgozót az őt érintő ellenőrzésekről, a számítástechnikai eszközök használatának esetleges korlátozásáról, és arról a szervezeti egységről, amelyhez kapcsolódik a munkája. A munkavállaló beléphet a munkáltató területére és más dolgozókkal is kapcsolatba léphet.

A munkáltatónak kötelessége tájékoztatnia a dolgozót a munkabéréről, juttatásairól, a bérszámfejtés gyakoriságáról és a bérkifizetés napjáról. Ugyanúgy meg kell adni, hogy ki a munkáltatói jogkör gyakorlója, mint egyéb esetekben.

Távmunkát végző személy költségelszámolása

A távmunkában dolgozó munkavállaló jövedelme nem önálló tevékenységből származó jövedelem, amelyet úgy állapít meg, hogy a kapott bevételből levonja az elszámolt költségeit. Az SZJA törvényben található rendelkezés a költségek elszámolási módjára. Elszámolhatja a távmunka végzéséhez szükséges számítógépre, számítástechnikai eszközre, nem anyagi jószágra költött maximum 100 ezer forint értékű kiadását. Elszámolható továbbá a 100 ezer forint felettiek esetében a 33%-os leírási kulcsot alkalmazva elszámolt értékcsökkenési leírás. A távmunkát végző munkavállaló elszámolhatja a munkavégzés bérleti díját, a rezsit (fűtést, világítást pl.).

Amennyiben a lakás és a munkavégzés helye nem választható szét, akkor az elszámolható kiadásokat valamilyen mértékegység segítségével arányosítani kell. Ilyen mértékegység lehet a munkaidő vagy a terület. A távmunkához használt internet díja is elszámolható költség.

 A költségeket mindig igazolni kell.

Közterhek

A távmunkában foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyban áll, ezért biztosítottnak tekinti a Tbj. törvény. Ez azt jelenti, hogy a foglalkoztatói és a munkavállalói közterheket az általános szabályok szerint kell teljesíteni. A társadalombiztosítás által nyújtott ellátásokra jogosult a távmunkában dolgozó személy is.