A dolgozó egyes esetekben munkavégzés hiányában is jogosult lehet díjazásra, ilyenkor távolléti díj vagy állásidőre járó bér illeti meg. Ezekről az esetekről a Munka Törvénykönyve is rendelkezik.

Állásidő

Amennyiben nem elháríthatatlan külső ok miatt nem tud eleget tenni a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének, a munkavállaló megkapja az alapbérét. Például ha elfogy egy termelő üzemben az alapanyag, akkor nem küldheti a munkáltató haza a munkavállalót azzal, hogy véget ért a munkaideje. A munkavállalót hazaküldheti ugyan, de ebben az esetben is meg kell fizetni részére az alapbért. Ha munkavégzés esetén a munkavállaló a beosztása esetén bérpótlékra lenne jogosult, akkor az állásidőre a pótlékot (éjszakai, műszakpótlék) is meg kell fizetni részére.

Az elháríthatatlan külső ok azonban felmenti a munkáltatót a bérfizetés alól.

Ha a munkáltató hozzájárul a munkavégzés alóli mentesüléshez, akkor szintén megilleti a dolgozót díjazás. A díjazásban ilyenkor a felek közösen állapodnak meg.

Távolléti díj

A szabadság időtartamára távolléti díj illeti meg a munkavállalót, ez nem a felek külön megállapodásán múlik. Szintén nem a munkáltató döntésén múlik, hanem az Mt. szerint jár:

  • kötelező orvosi vizsgálat idején,
  • véradás esetén (legalább 4 óra időtartamra),
  • tanúként való kihallgatás esetén.

Betegszabadság időtartamára a távolléti díj 70%-a jár.

Munkáltató kötelezettségszegése

Ha a munkáltató olyan kötelezettségszegést hajt végre, amit a munkavállaló kivizsgáltat, akkor a kivizsgálás időtartamáig, maximum 30 napig mentesül a dolgozó a munkavégzési kötelezettség alól, miközben távolléti díjat kap.

Külön megállapodás a felek között

Az Mt-től eltérő szabály, -például a kollektív szerződés- is rendezhet olyan eseteket, amikor munkavégzés hiányában is jár bérezés. Ha a mértékét külön nem nevesítik, akkor a távolléti díjat kap a dolgozó. Ajánlott azonban egy ilyen eset meghatározásakor a díjazást is meghatározni.

Felmondást követő felmentésre távolléti díj

A távolléti díj megfizetése munkavégzés hiányában akkor is szükséges, amikor a munkáltató felmondása után felmenti a dolgozót a munkavégzés alól. Ez egyébként a felmondási idő felére kötelező is.

Üzemi tanács elnöke

Az üzemi tanács elnökének, a Munka Törvénykönyve alapján munkaidő-kedvezmény jár, amelyre távolléti díjat kell fizetni. Ugyanez jár a szakszervezet által kijelölt munkavállaló részére is.

A távolléti díj számításáról itt írtunk.