A vállalkozás a dolgozó saját nevén lévő telefonszámla költségének csökkentése érdekében továbbadhatja azokat az egyéni kedvezményeket, amelyeket a szolgáltatójánál, mint nagy felhasználó, kialkudott.

A cégek a kedvezményes flottájukba beengedhetik a dolgozóikat. Ilyenkor a dolgozó telefonszámláját fizetheti saját maga közvetlenül, vagy a cég által továbbszámlázva. Amennyiben a cég számlázza tovább, felmerül a kérdés, hogy a különböző áfakulccsal számlázott tételek továbbszámlázása során milyen áfakulcs alkalmazandó: meg kell tartani az eredeti kulcsokat, vagy egy közös áfamérték alatt kell minden elemet továbbszámlázni?

Amikor egy főszolgáltatás meghatározza a teljes számlázást

Amennyiben egy ügyletben nem egymástól elkülönülő, hanem szorosan egymáshoz kapcsolódó szolgáltatások összeállnak egy komplex szolgáltatássá, akkor az áfatörvény 70. §–a alapján kell eljárni: egy főszolgáltatás az ügyleten belül meghatározza a teljes számlázást.

Ekkor a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása számlázása során az adó alapjába tartoznak a vámok, adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, egyéb kötelező jellegű befizetések az áfatörvényben szabályozott adó kivételével és a járulékos költségek (bizománnyal, egyéb közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással, biztosítással kapcsolatos költségek).

A telefonszámla tételei

A mobilszolgáltatók által kiállított telefonszámla különböző áfabesorolású, adómértékű tételeket tartalmaz.

A telefonszámla továbbszámlázása esetén nem szorosan egymáshoz kapcsolódó szolgáltatásokról van szó. Nem feltétele ugyanis a telefonszolgáltatásnak, hogy legyen internetelőfizetés is, és fordítva.

A továbbszámlázáskor tehát nem kell más áfamértéket használni, mint ami a bejövő számlán szerepel. Mivel a telefonszámla szolgáltatásai nem állnak össze egy komplex szolgáltatássá, így nem kell azonos áfakulccsal továbbszámlázni. Tehát az internetszolgáltatás 5%-kal, a telefonköltség 27%-kal, az esetleges késedelmi kamat áfa hatályon kívüli tételként számlázandó tovább a dolgozónak.

Személyi feltétel a telefonszámla kedvezményes áfamértékű tételeinél

A telefonszámla tételei egy számlán belül többféle TESZOR szám alatti szolgáltatásokat tartalmaznak, amelyeknek az áfatartalma is különböző. Az áfatörvény 82. §–a határoz arról, hogy a törvény 3. számú mellékletében felsorolt termékek, szolgáltatások 5%-os kulccsal számlázandók. Itt csak a szolgáltatások tartalmát részletezik, a szolgáltató személyére vonatkozóan nincs előírás. Tehát a vállalkozás az 5%-os kedvezményes áfakulccsal továbbszámlázhatja az internet szolgáltatást. A kedvezményes áfakulcs alkalmazásának a törvény alapján nincs személyi feltétele.

A késedelmi kamat, mint áfakörön kívüli tétel szintén a tartalma miatt kerül ebbe a kategóriába, és ez a továbbszámlázás során sem változik, így áfa nélkül továbbszámlázható.