Ha még a vásárlási döntés előtt szeretné a vevő kipróbálni, hogy valóban megfelelő lesz-e az adott személygépjármű, tesztautók állnak a rendelkezésére.

A tesztautókat a kereskedések forgalomba helyezik, és tesztautóként tartják nyilván a könyveikben.

Számviteli elszámolás a kereskedőnél

Elsőként azt vesszük górcső alá, hogyan kell a tesztautót a könyvekben szerepeltetni. Az autókat értékesítő kereskedésnél a készletek között áruként kell kimutatni azokat a járműveket, amelyeket az értékesítésig átmenetileg használatba vett. A bérautók és a reprezentációs célú autók is ide tartoznak. Többnyire ezeket az autókat az eredeti beszerzési ár alatt értékesíti majd a kereskedés.

Ha nem valósul meg az értékesítés az átmeneti használati időn belül, vagy a forgóeszközök esetén előírásként szereplő 1 éven belül, akkor a tesztautók átsorolandók a tárgyi eszközök közé.

Ha a kereskedő elkezdi a tesztautót saját céljaira használni, szintén el kell végezni az átsorolást.

Cégautóadó

Cégautóadót azon személygépjárművek után kell fizetni, amely nem magánszemély tulajdonában áll, és amely után költséget, ráfordítást számolnak el. Mivel a tesztautók esetében a forgalomnak megfelelő autóról van szó, ezért a cégautó tárgyára vonatkozó feltételek teljesülnek. A vonatkozó jogszabály alapján azonban mentességet élvez az a jármű, amelyet a kereskedő kizárólag továbbértékesítési céllal szerzett be. Ha megvizsgáljuk a járműhöz kapcsolódó célokat, akkor látjuk, hogy:

  • a továbbértékesítési cél nem közvetlen
  • saját értékesítést támogató és marketing célú felhasználás is történik.

Mivel az adómentességet a beszerzéskor kell megszerezni, és csakis kizárólagos továbbértékesítési cél esetén, ezért a kereskedők által többnyire igénybe vett cégautó alóli mentesség itt nem érvényesíthető.

Áfa a tesztautók esetében

A tesztautók esetében a beszerzéskor még nem mindig ismert, hogy az autó közvetlen továbbértékesítésre kerül, vagy tesztautóként forgalomba helyezik majd. A személygépkocsit terhelő előzetesen felszámított adó csak akkor vonható le, ha az autót igazoltan továbbértékesítési céllal vásárolják meg. Továbbértékesítési cél saját használat vagy egyéb módon történő hasznosítás nélküli értékesítés lehet. A tesztautónál ez nem teljesül, mert megvalósul az értékesítést támogató és marketing célú saját használat, tehát tesztautóként történő későbbi használatra beszerzett autó áfáját nem vonhatja le a kereskedő.

Ha bemutató autóként szerzi be a személygépjárművet a kereskedő (amelyet nem helyez forgalomba, csak kiállít a szalonban), akkor levonható az áfa.

Tesztautók továbbértékesítése

Amennyiben az áfát nem helyezte levonásba a kereskedő beszerzéskor, akkor a kereskedő általi továbbértékesítéskor mentes lesz az autó az áfa alól.

Ha a kereskedő számára nem volt még ismert a beszerzéskor, hogy az autó nem közvetlen továbbértékesítésű lesz, és ezért beszerzéskor levonta az áfáját, majd mégis tesztautóként került használatba, akkor adófizetési kötelezettsége keletkezik, be kell fizetnie a 27%-os áfát. Az esetleges továbbértékesítéskor pedig mentes lesz az autó az áfa felszámítása alól.