Az egy munkakör – több munkavállaló felállás, vagy a több munkáltató által létesített munkaviszony nem számít manapság már különlegesnek. A technikai fejlődés új foglalkoztatási formák megjelenését hozta, amelyek rugalmasabbak, mint a korábbiak. Ezen felállások segítenek kielégíteni a teljes napi munkaidőt nem vállaló dolgozók és a hullámzó tevékenységgel működő munkáltatók különleges igényeit.

Több munkáltató – egy munkavállaló

Egyetlen munkaszerződés aláírásával több munkáltató is munkaviszonyba kerülhet egy dolgozóval, és egymás között megosztva viselhetik a foglalkoztatás költségeit. Tehát már nem kell egy dolgozónak több munkaszerződést kötnie, ha több helyen is munkát vállal.

A dolgozónak lehetősége van arra, hogy több munkáltatóval állapodjon meg egy szerződés keretein belül, és a feladatait megosztva lássa el az adott munkáltatók között. Általában azoknál a cégeknél gyakori ez a szituáció, ahol ugyanazok a tulajdonosok és a tevékenységi körökben is van hasonlóság. Lehet szó takarítóról, jogászról, bérszámfejtőről, bármelyik esetben nemcsak a foglalkoztatók üzleti kapcsolata, de az azonos telephely is alapot szolgáltathat az ilyen atipikus foglalkoztatásra.

A munkaszerződés kötelező eleme

Kötelező megállapodni a szerződésben arról, hogy ki fizesse meg a dolgozót, mert a tb. szempontból kijelölt munkaadó lesz a „hivatalos” foglalkoztató. Az adókötelezettségek teljesítésére is ki kell, hogy jelöljenek egy munkáltatót maguk közül, és erről tájékoztatniuk kell a dolgozót. Ha nem történik meg a kijelölés, akkor bármely munkáltató kötelezhető az adókötelezettségek teljesítésére. A kijelölt munkáltató az adókötelezettségeket saját nevében teljesíti.

Amit ajánlott a szerződésben tisztázni:

  • hol lesz a munkavégzés helye
  • a dolgozó hogyan teljesíti a kötelezettségeit a munkáltatók felé (melyik napon hol, vagy egyik helyen egyidejűleg pl.)

Hogyan érvényesíthet követelést a dolgozó a több munkáltatóval szemben?

Ha jogos dolgozói igény jelentkezik például elmaradt munkabérre, akkor a munkavállaló bármelyik munkáltatótól követelheti az egész bértartozás kifizetését.

Ha jogellenesen szűnik meg a munkáltató felmondásával a szerződés, akkor a perben megállapított szankciókat bármelyik munkáltatótól kérheti a munkavállaló.

Ha egyre csökken a munkáltatók száma, akkor megszűnik a munkaviszony, a törvény által. A továbbfoglalkoztatás azonban folytatódhat, ha a felek ebben megállapodnak.

Több munkavállaló – egy munkáltató

A több munkavállalós foglalkoztatás a munkakör megosztás esete. A dolgozók és a munkáltató egy szerződést köt, ebben sorolják fel a feltételeket. Minden dolgozó esetén rendelkezni kell a munkaviszony egyes feltételeiről, mint például a próbaidőről vagy a bérezésről.

A több munkavállalós helyzetben nem kell helyettesítésről gondoskodnia a munkáltatónak, mert az egyik munkavállaló akadályoztatásakor a többi köteles teljesíteni a kötelezettségeket.

Több munkavállalós munkaviszony megszüntetése

A megszüntetés csak egyénileg történhet, és bármelyik dolgozó felmondhatja. Ha egy főre csökken a dolgozók száma, akkor megszűnik a munkaviszony. Ez hátrányos lehet a megmaradó munkavállaló számára, de ilyenkor ki kell fizetni részére a munkáltatói felmondás esetén járó összeget, valamint a végkielégítést is.