Ősszel az iskolarendszeren kívüli képzések iránt is megugrik a kereslet, mert egyre több munkáltató gondolkozik úgy, hogy a továbbképzés, nyelvtanulás, OKJ-s képzés megfelelő eszköz a dolgozók támogatására, motiválására.

Iskolarendszeren kívüli képzés

Az SZJA-tv-ben találunk meghatározást az iskolarendszeren kívüli képzésre, eszerint az iskolarendszeren kívüli képzés résztvevői nem kerülnek tanulói/hallgatói jogviszonyba a képző intézménnyel.

Mikor nem jelent bevételt a kapott továbbképzés díja a résztvevő számára?

A magánszemély dolgozó jövedelmének számításakor nem kell figyelembe venni azt a keletkező bevételt, ami olyan képzésre történő beíratásából adódik, ahol a képzés a tevékenysége ellátásának hatókörében van, vagy annak feltételeként történik. Akkor sem számít adóköteles jövedelemnek a továbbképzés díja, ha a megszerzett ismereteket akár más kifizetőnél is hasznosíthatja a jövőben a dolgozó.

A munkáltató is biztosíthat olyan képzést, betanítást, amelyen az elsajátított ismeretanyag a munkavégzés során hasznosítható. Ez utóbbi sem jelent adóköteles jövedelmet a munkavállalónak.

Példák: a munkakörrel kapcsolatos új ismeretek elsajátítása, új program, új gép kezelésének megtanulása.

A nem iskolarendszerű OKJ-képzésen való részvétel biztosítása sem jelent adóköteles jövedelmet a dolgozónak, ha az a munkakör ellátásához szükséges ismereteket biztosítja.

Egy könyvelő részére biztosított német nyelvtanfolyam, ha nem szükséges a német nyelv a munkavégzéshez, nem lehet adómentes, tehát a képzés ára a dolgozó jövedelmét növeli.

Kit támogathat a munkáltató?

A kifizető támogathat továbbképzést a munkavállalónak, a vezető tisztségviselőnek, vagy akár az üzleti partnerének is.

Az adóköteles továbbképzés

Amennyiben nem számít adómentesnek a továbbképzés a fentiek alapján, akkor adókötelezettsége keletkezik a résztvevőnek. Munkavállalónál és a társaság tagjánál jogállásra tekintettel kell adókötelezettséggel számolni. Munkavállalónál munkabér, társas vállalkozás tagjánál nem önálló tevékenységből származó jövedelem, külsős partnernél egyéb jövedelem keletkezik.

Továbbképzés a társasági adózás szempontjából

A tao trv. alapján vállalkozás érdekében felmerült költség a

  • munkaviszonyban álló magánszemély,
  • a vezető tisztségviselő és
  • a tevékenységben személyesen közreműködő tag,
  • az adózóval korábban munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjas
  • és a fentiek közeli hozzátartozója részére

személyi jellegű egyéb kifizetésként elszámolt összeg.

Ide tartozik a fentiek szerint bevételnek nem minősülő képzésre kifizetett összeg is, tehát a vállalkozás érdekében felmerült költség.

Egyéni vállalkozók

Az SZJA-trv. alapján az egyéni vállalkozók is számolhatnak el képzéssel kapcsolatos költséget. A képzések a tevékenységük sikeres folytatása és a bevétel megszerzése érdekében felmerülők lehetnek. Amennyiben a képzés a tevékenységet közvetlenül szolgálja, akkor a költséget az önálló tevékenység bevételével szemben elismert költségként lehet érvényesíteni. Fontos, hogy a szolgáltatás keretében kapott egyéb juttatást nem számolhatja el a vállalkozó, pl. az étkezést, vagy a szabadidő programot.