2013. június 21-én lépett életbe az a rendelet, amely néhány területen változtatott a transzferár-elszámolásokon. Az új szabályokat már e dátumtól lehet alkalmazni. Igaz, hogy viszonylag kevés vállalkozás tudja a 2012-es elszámolásokon érvényesíteni, mert a naptári év szerint adózóknak május 31-ig el kellett készíteniük a transzferár-nyilvántartásokat. Ha a naptári évtől eltérő módon adózik egy cég, akkor van rá lehetősége, hogy a 2012-es évre vonatkozó nyilvántartásokat már az új szabályokkal készítse el (ha a társasági adó bevallási határidejük – az üzleti évüknek megfelelően – június 21-e utánra esik).

Transzferár-szabályozás változásának részletei

Az új szövegezésben az eddigi szabályozás enyhítése a fő motívum. Ezt mutatja az a változás is, miszerint ezentúl nem ügyletenként, hanem szerződésenként kell készíteni dokumentációt.

Ahhoz, hogy egy ellenőrzés megállapíthassa, hogy megfelel-e a transzferár a valós piaci áraknak, a vállalkozások jövedelmezőségét kell először is megvizsgálni. Az összehasonlításhoz szükséges egy nyilvánosan elérhető adatbázis, amelyek között a legelterjedtebb az Analyse Major Databases from Europe, rövidítve Amadeus adatbázis. Ebben kézi szűrők beállításával le lehet válogatni egy 100-200 cégből álló halmazt. Ez a halmaz adhat összehasonlítási alapot a szokásos piaci ár megállapításának első lépéséhez.

Nem kötelező az Amadeus

Az eredeti tervek szerint beépítésre került volna a rendeletbe egy kötelezően alkalmazott szűrési stratégia, ám ezt végül elvetették. Az Amadeus rendszer rendkívül jó és hatékony, használata azonban rendkívül drága. Ez az oka, hogy sok, a transzferárakat használó kisebb vállalkozás számára elérhetetlen. Az adóhatóság is az Amadeust használja ellenőrzésekhez, ezért szerepelt az eredeti tervekben e rendszer kötelező használatának előírása. Az adózóktól nem várható azonban aránytalanul magas költség vállalása a nyilvántartások elkészítéséhez, ezért egy másik, olcsóbb adatbázis használata is megengedett maradt. Ez a rendszer nem tesz lehetővé kézi szűrést, kevésbé lehet a torzító elemeket megfogni, de az Amadeus magas költsége miatt mégis alternatívaként meg kellett maradnia. Tehát az új szövegezésbe végül nem került bele a kötelezően alkalmazandó szűrési stratégia kikötése.

További pontosítások

Egy-két korábban nem egyértelműen megfogalmazott kitételt is pontosított az új szövegezés. Eddig csak akkor mentesült egy ügylet a transzferár-dokumentáció készítésének terhe alól, ha nem lépte át az 50 millió forintot az ügylet értéke a szerződéskötés időpontjától az adott év végéig. Ez kevésbé volt egyértelmű megfogalmazás, ezért bekerült a szabályozásba, hogy az adott éven belül kell vizsgálni, hogy túllépte-e az értékhatárt az ügylet értéke.

Szintén a pontosabb megfogalmazás miatt került be a rendeletbe, hogy a szerződés megkötésének napján érvényes jegybanki árfolyamon kell a devizás ügylet ellenértékét beszámítani.