Májusban elfogadásra került egy törvény, amely alapján adatszolgáltatásra kötelezettek lettek a tényleges tulajdonosok adatairól a gazdálkodó szervezetek, a civil szervezetek, a bizalmi vagyonkezelők és azok a részben állami tulajdonú szervezetek, amelyeknél legalább 25% nem állami tulajdonban van.

Az adatbázis felállítását elrendelő törvény 2021. május 21-én lépett hatályba.

Ügyfelek adatainak átadása

A fizetési számlákat vezető pénzintézeteknek és széfszolgáltatóknak ez év június 6-ig kellett átadniuk azon adatszolgáltatók adatait, akikkel az idei év január 1-től üzleti kapcsolatban állnak. Az újabb ügyfelek adatait október 1-től kell megküldeniük a központi nyilvántartás részére. Az adatszolgáltatók mind kötelezettek bankszámlanyitásra, így mindegyikőjük adatát beszerzik a pénzintézetek, széfszolgáltatók, és továbbítják a központi nyilvántartásba. A nyilvántartást a NAV kezeli.

Szolgáltatók adategyeztetési kötelezettsége

A székhelyszolgáltatóknak, könyvelőknek adatellenőrzési kötelezettségük van az ügyfél-átvilágítási feladataik miatt. Ha ők eltérést tapasztalnak az adatokban, jelezniük kell a NAV részére. Erre 5 munkanap áll rendelkezésükre. A szolgáltatóknak módosítaniuk kell belső szabályzatukat a törvény szerinti feladataikkal. A módosított szabályzatnak a törvény hatályba lépését követő 90 napon belül el kell készülnie.

A tényleges tulajdonosok adatbázisának létjogosultsága

Az adatbázis megteremti a hátteret a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához, átláthatóvá igyekszik tenni a tulajdoni viszonyokat, valamint elősegíti a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni fellépés hatékonyságát.

Tényleges tulajdonosok minősítése TT index alapján

Az adatszolgáltatás alapján az érintett szervezet kap egy nemzeti nyilvántartási számot és egy TT indexet a NAV-tól. A TT index az adatszolgáltató tényleges tulajdonosi adatához tartozó megbízhatósági szint. A TT index 1 és 10 közötti lehet. Az adatok első rögzítésekor minden személy 10 pontot kap. Ha az adatszolgáltatásra kötelezettek vagy a hatóságok eltérést találnak, a megbízhatósági érték csökken. A 8 pont alatti indexnél a tulajdonos bizonytalan, a 6 pont alattinál megbízhatatlan minősítést kap.

Megbízhatatlan minősítésnél 5 munkanapon belül tájékoztatják az adatszolgáltatásra kötelezettet, hogy erősítse meg, vagy módosítsa a tényleges tulajdonosi adatokat. Ennek megtörténte után újra 10 pontos lesz a TT index.

Jogkövetkezmények

A 180 napnál régebben bizonytalan minősítésű tényleges tulajdonosnál a NAV közzéteszi az érintett szervezet nevét, adószámát és a minősítést. Megbízhatatlan minősítésnél azonnali hatályú a közzététel. A megbízhatatlan minősítést szerző szervezeteket magas kockázatúként kell kezelni, és komolyabb ügyfél-átvilágítást igényelnek. Nem teljesíthetőek számukra a 4,5 millió forintot elérő ügyletek. A felügyeletet ellátó szervek a Pmt-ben leírt eljárást és szankciókat alkalmazhatják, és komoly bírságokat szabhatnak ki.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Harmadik személyek csak 2022. július 1-től férhetnek hozzá az adatokhoz. Jövő év februárjától a

  • nyomozóhatóságok
  • az ügyészség,
  • a bíróság
  • és a pénzügyi információs egységek

férhetnek hozzá az adatbázishoz, valamint a szolgáltatók, hogy teljesíteni tudják ügyfél-átvilágítási kötelezettségüket.

A harmadik személyek adatigénylése díjköteles lesz és indoklást igényel. A szervezetek a saját adataikat ez év szeptemberétől megtekinthetik.