A magánszemély által pénzben vagy nem pénzben mástól megszerzett vagyoni érték bevételnek minősül, ahogyan az utalvány is. Az adókötelezettség aszerint bírálandó el, hogy milyen jogcímen adták az utalványt.

Az utalvány egy vagy több értékesítő árujára, szolgáltatására cserélhető, vagy kötelezettség csökkentésére alkalmas.  Lehet kereskedelmi utalvány, jegy, bon, kupon, tanúsítvány stb. Amennyiben az utalványforgalmazó kezelési költséget számol fel, az nem része a bevételnek. Bevétel csak az az összeg, amely értékben az utalvány termékre/szolgáltatásra cserélhető, vagy kötelezettséget csökkent.

Adómentes utalvány

Béren kívüli vagy egyes meghatározott juttatásként adómentesen adható az utalvány, ha megállapítható, hogy mely termékre/szolgáltatásra vagy termékkörre/szolgáltatáskörre használható fel, valamint ha nem visszaváltható és a juttatás körülményei is megfelelnek az SZJA-trv. 69. § 3 bekezdésnek.

Fontos, hogy a munkabért mindig forintban kell kifizetni, utalvány nem adható helyette.

Speciális utalvány juttatási esetek

Speciális eset a közérdekű nyugdíjas szövetkezet esetén a szövetkezeti tagi munkavégzésért adómentesen adható utalvány. Ilyenkor ugyanis a személyes közreműködés ellenértékeként  adómentesen adható a minimálbér összegéig élelmiszer, vagy a szövetkezet által előállított javak, és fogyasztásra kész étel vásárlására szóló utalvány. Az utalvánnyal nyújtott bevétel-rész nem lehet több, mint a minimálbér 25%-a, és a felsorolt elemek együttesen nem haladhatják meg a minimálbér összegét.

Közhasznú jogállású szociális szövetkezet a közhasznú célokkal összhangban a közösségi alapból adhat adómentesen támogatást a szövetkezet tagjainak, illetve közös háztartásban élő hozzátartozójuknak, minden hónapban a minimálbér értékéig, élelmiszer vagy fogyasztásra kész étel vásárlására szolgáló utalvány formájában. Közérdekű nyugdíjas szövetkezet szintén nyújthatja ugyanezt a támogatást.

Bármely szövetkezetnél a közösségi alapból egy magánszemély tag részére az adott évben nem pénzben juttatott jövedelem együttes értékéből személyenként a minimálbér felét meg nem haladó rész béren kívüli juttatásként adható. Az ezt meghaladó rész egyes meghatározott juttatás lesz. Ez a jövedelem akár utalvány is lehet, de fontos, hogy ne legyen visszaváltható, és egyértelműen derüljön ki, hogy mely termékre, szolgáltatásra/termék- vagy szolgáltatáskörre használható fel.

Üzleti ajándék adómentesen

A vissza nem váltható utalvány akár üzleti ajándék is lehet, amely egyébként egyes meghatározott juttatásnak minősül, ha nem adómentes. Mikor lehet adómentes?

Ha a juttató egyesület, köztestület, egyházi jogi személy, vagy alapítvány, akkor mentes az adó alól az adóévben

  • a reprezentáció
  • és a minimálbér 25 százalékának megfelelő egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok juttatása

alapján meghatározott jövedelem azon része, amely

  • a közhasznú
  • illetve cél szerinti

tevékenység érdekében merült fel, és nem haladja meg

  • az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 10 százalékát,
  • valamint az adóévre elszámolt éves összes bevétele

10 százalékát.

Adómentes utalványok

Adómentes utalvány az étkezési utalványként adott donorétkeztetés, a magánszemélynek adott ingyenes illetve kedvezményes internethasználat, számítógéphasználat, ha államháztartási forrásból, pályázat útján adják.

Már nem adómentes a sportrendezvényre, kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegyre, bérletre váltható utalvány.