Az önálló tevékenységet folytató magánszemélyek a személygépkocsi üzemeltetésével kapcsolatos költségeiket útnyilvántartás segítségével számolhatják el. Sokszor azonban NAV bírsággal kell szembenézniük, olyan kisebb hiányosságok miatt, amelyek megfelelő odafigyeléssel kiküszöbölhetőek lettek volna.

A leggyakoribb problémák:

  • nem szerepel a nyitó és záró kilóméteróra-állás,
  • nem tüntetik fel az utazás időpontját, vagy célját, illetve a felkeresett partner nevét,
  • nem írják fel a közforgalmi úton megtett km-k számát.

Azt sem nézi a NAV jó szemmel, ha egy hiányos útnyilvántartást utólag tanúkkal, kimutatásokkal, jelenléti ívvel, szerződésekkel akarják igazolni a vállalkozások.

Az útnyilvántartás kötelezettsége

Az SZJA-trv. 5. sz. melléklete alapján a jövedelemszerző tevékenységhez használt gépjármű költségének elszámolásához a magánszemélynek útnyilvántartást kell vezetni. Az egyéni vállalkozó és az őstermelő kivétel, ők havi 500 km-t elszámolhatnak útnyilvántartás nélkül is.

Az útnyilvántartást minden gépjárműre külön kell vezetni, a típus, a rendszám és a fogyasztási norma feltüntetésével. Az év első és utolsó napján meglévő km-óra állás szintén része az elszámolásnak.

Valótlan adatok az útnyilvántartásban

A valótlan utak, adatok feltüntetésének oka gyakran a jövedelem csökkentésének szándéka. Érdemes tisztában lenni azzal, hogy azt, hogy fennállnak a költségelszámolás feltételei, az adózónak kell igazolnia, szabályszerű nyilvántartás vezetésével. Utólag nem pótolható a szabályszerű nyilvántartás. Ahol előírja a jogszabály a nyilvántartás vezetését, ott utólag nem lehet más bizonyítékok felhasználásával bizonyítani az útnyilvántartás helyességét, illetve becslési eljárást sem lehet alkalmazni a gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos költségek megállapítására.

NAV ellenőrzés az útnyilvántartás valódisága kapcsán

Az adóhatóság ellenőrzéskor beszerezheti a műszaki vizsgák adatait. A megtett km-k így könnyen ellenőrizhetők.  Ha kölcsönbe adott gépjárművel találkoznak a nyilvántartásban, akkor elkérhetik a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt-ről az arra vonatkozó adatokat, hogy a jármű milyen ellenőrzési illetve áthaladási pontokat érintett az adott időszakban.

A valótlan adatok szerepeltetését szándékos adóelkerülésnek minősíti a NAV (például meg sem történt utazások).

Költség elszámolás útnyilvántartás nélkül

Az SZJA-trv. 11. melléklete ír arról, hogy az egyéni vállalkozó nyilvántartás nélkül elszámolhat 500 km utat minden hónapban, átalányként, a személygépkocsi használata címén, függetlenül a gépjárművek számától. Ezt a módszert csak teljes adóévre lehet alkalmazni, vagy adóéven belül az egyéni vállalkozói tevékenység teljes időtartamára.

Saját tulajdonban lévő gépjárműnél – és csak annál – az üzemanyag költségén kívül minden más költség helyett 15 Ft/km általános személygépkocsi-norma költség számolható el. Saját tulajdonú személygépkocsinak minősül az egyéni vállalkozó tulajdonában lévő, vagy általa zártvégű lízingbe vett, illetve a közeli hozzátartozó tulajdonát képező vagy általa zárt végű lízingbe vett jármű. A szabály az őstermelőkre is vonatkozik.

Ha a NAV ellenőrzés azt tárja fel, hogy nem hiteles az útnyilvántartás, akkor az egyéni vállalkozó vagy őstermelő csak 500 km-ig számolhatja el a költségeket.

 

A dolgozók által vezetendő útnyilvántartásról itt írtunk.