Adómentes jövedelem juttatási lehetőség lehet a járművet üzemeltető vállalkozások számára az üzemanyag megtakarítás.

Az üzemanyag megtakarítás nem kötelező, de jó lehetőség a cégeknek. A fuvarozó cégek jövedelemkiegészítésként gondolnak rá, mert havonta 100 ezer forintig adómentesen kifizethető a dolgozó részére. A fuvarozó cégeken kívül azonban bárki más is élhet a lehetőséggel, ahol járművet üzemeltetnek, mégcsak az sem kell, hogy teherautóról legyen szó.

Ki kinek számolhatja el?

A vállalkozás elszámolhatja a megtakarítást az alkalmazottja részére vagy személyesen közreműködő tagja részére is. Akár egy társas vállalkozó is elszámolhatja a saját részére a megtakarítást. Egy egyéni vállalkozó azonban csak az alkalmazottjának fizetheti ki a megtakarítást, saját maga számára nem.

A kifizetést nem csak olyan dolgozó kaphatja meg, aki járművezetői munkakörben dolgozik. Bármilyen munkakört betölthet az alkalmazott, de azt igazolni kell, hogy a megtakarítás kiszámításakor a szóban forgó utakon ő vezette az autót. Az igazolás történhet fuvarlevél, vagy menetlevél alapján.

Hogyan kell kiszámolni az üzemanyag megtakarítást?

Üzemanyag megtakarítás: az útnyilvántartással igazolt kilométer-futásteljesítmény alapján a közúti gépjárművek fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló kormányrendelet szerinti alapnorma és a NAV által közzétett üzemanyagár figyelembevételével számított összegnek a munkáltató által számlák alapján elszámolt üzemanyag-mennyiség és a NAV által közzétett üzemanyagár szorzataként számított összegen felüli része.

Saját töltőállomás

Akkor is kifizethető az üzemanyag megtakarítás, ha a munkáltató saját kezelésben lévő töltőállomáson biztosít üzemanyag felvételt.

Az üzemanyag megtakarítás nem költségtérítés

Az üzemanyag megtakarítás címén kifizetett összeg adóalap-kedvezményt jelent, nem költségtérítés. A nem önálló tevékenységből származó bevételekről az SZJA-trv. 25. par.-a szól. Eszerint azok a bevételek tartoznak ide, amelyet a magánszemély a nem önálló tevékenységével összefüggésben vagy az e tevékenysége alapjául szolgáló jogviszonyára tekintettel szerez meg. Például a tiszteletdíj, a jutalom, a költségtérítés, vagy az üzemanyag megtakarítás.

Évközi kifizetés

Az évközi kifizetésekkor esetleg adóelőleg alapként szolgáló üzemanyag megtakarítási összegek az év végén bevételnek nem minősülő összeggé válnak. A megtakarítás évközi kifizetésénél a havi (vagy több havi) 100 ezer forintot meghaladóan kifizetett adóelőleg-köteles összeg nem göngyölíthető azon hónapokra, amikor nem volt üzemanyag-megtakarítás kifizetés. Az évben végig fennálló jogviszonynál, ha az évközi kifizetések gyakoriságától és összegétől függetlenül, az év végén 1,2 millió forint került kifizetésre, akkor még úgy sem keletkezik adóköteles jövedelem, ha egy évközi kifizetéskor a kifizetésig figyelembe vehető értékhatárt meghaladó, adóelőleg-alapba már beszámítandó részt kerül megállapításra.