Keletkezik-e jövedelme a dolgozónak, ha a saját gépjárműjéhez üzemanyagkártya használati jogosultságot kap? Hogyan kell elszámolni az adókat és járulékokat?

A munkáltató által biztosított személygépkocsi magáncélú használata adómentes, és az azzal összefüggésben úthasználatra jogosító bérlet és jegy is. Az általunk vizsgált esetben azonban a vállalkozás nem személygépkocsit ad a munkavállalójának, hanem egy céges tankolókártyát, amelyet használva a dolgozó költségtérítésnek minősülő, nem önálló tevékenységből származó bevételt kap. Ezt a munkáltató személyi jellegű egyéb kifizetésként, a vállalkozás érdekében felmerült ráfordításként számolhatja el.

SZJA-elszámolás tételes költségelszámolás esetén

A költségtérítés címén kapott bevételből a bevétel mértékéig tételes költségelszámolással levonhatóak az elismert költségek. Útnyilvántartás alapján az üzleti utak arányában az üzemanyag és az úthasználat költségei levonhatóak.

A dolgozó költségnyilatkozata alapján nem önálló tevékenységből származó költségtérítésként kell figyelembe venni a kártyás üzemanyag-vásárlás költségét. A munkáltatónak az adóköteles rész közterheit számfejtenie kell, a 08-as bevallásban a 305. soron kell bevallani. A dolgozónak fel kell tüntetnie az adóköteles részt az szja-bevallásában és meg kell őriznie a számításokat az elévülési idő végéig. A tulajdonos cégautóadó fizetésére is kötelezett.

Amennyiben az adóelőleg-alap megállapításához figyelembe vett költség az adóév végén több lesz, mint az igazolt ténylegesen elszámolt költség, akkor a költségkülönbözet 39%-át és az adófizetési különbözet 12%-át különbözeti bírságként fel kell tüntetni a bevallásban, és meg kell fizetni. Amennyiben a költség-különbözet kevesebb, mint az adóelőleg számításánál figyelembe vett költségösszeg 5%-a, vagy nem éri el a 10 ezer forintot, nem kell különbözeti bírsággal számolni.

Kiküldetési rendelvény az üzemanyagkártya használatához

Nem kell a tulajdonosnak cégautóadót fizetni, ha a személygépkocsi költségeinek megtérítéséhez kiküldetési rendelvényt használnak.

A kiküldetési rendelvény alapján üzleti utazás költségtérítése címén, a teljesített kilométer alapján kapott összeget nem kell figyelembe venni a jövedelem számításánál. A térített összeg viszont nem haladhatja meg az szja-trv. 3. sz. melléklete szerinti igazolás nélkül elszámolható mértéket.

A munkába járáshoz nem alkalmazható kiküldetési rendelvény, de a belföldi, külföldi üzleti utazásoknál igen, és egymást követő utazások esetén is alkalmazható. A költségtérítés előre megadott elszámolási időszakonként is fizethető, pl. hetente, vagy havonta.

Adózás az üzemanyagkártya vásárlásai után

Az üzemanyagkártya használatával intézett kártyás vásárlások összegének elszámolásakor a kiküldetési rendelvény szerinti összeget nem kell figyelembe venni, csak az azt meghaladó rész után kell közterheket számfejteni, és megfizetni azokat a nem önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó szabályok szerint. A 08-as bevallás 304. sorában kell bevallani a közterheket. A dolgozónak e tekintetben csak ezt a jövedelmet kell feltüntetnie az szja-bevallásában.