2012. január 1-től módosultak a megváltozott munkaképességű személyek ellátásának szabályai. Többen kiestek a támogatási körből és a munkapiacra nagyobb számban kerültek így újonnan megváltozott munkaképességű munkavállalók, akik közül többen valószínűleg vállalkozóként kívánnak jövedelemhez jutni.

A már korábban is vállalkozói státuszban dolgozó megváltozott munkaképességűek közül pedig többen elvesztették jogosultságukat a járadékra, így aztán főfoglalkozású vállalkozóként kell tovább adózniuk, járulékot és adót fizetniük.

Januári változások

A törvény januári változásával több területen is tapasztalhatunk lényeges módosulást, például az új igények és a soros felülvizsgálatok esetében megszűnik a saját jogon megállapítható rokkantsági nyugellátás, a rendszeres szociális és az átmeneti járadék ellátás. Ezek helyett rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás fogalmakkal kell ismerkednünk. A megszűnő járadékokat a tavalyi évben még meghatározott későbbi időpontig lehet folyósítani, de az idéntől meghosszabbításnak már nincs helye.

A vállalkozók szociális hozzájárulási adó kedvezménye

Lehetőség van azonban bizonyos esetekben adókedvezmény igénybevételére a fent említett vállalkozói kör számára. A kedvezmény az egyéni és társas vállalkozókat egyaránt érinti, és a szociális hozzájárulási adóból lehet igénybe venni. Egyéni vállalkozó esetében a saját személye után fizetendő szociális hozzájárulási adóra lehet érvényesíteni a részkedvezményt. Társas vállalkozás a tag adófizetési kötelezettségéből vonhatja le a kedvezményt.

Akkor érvényesíthető a kedvezmény, ha a vállalkozó, vagy a vállalkozás tagja előző év december 31-én I. II. III. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, rokkantsági ellátást, vagy rehabilitációs ellátást kapott. Akkor is jogosult a kedvezményre, ha az új törvény szabályozta eljárás szerint részesül rokkantsági ellátásban, és egészségi állapota 50%-os vagy annál kisebb mértékben károsodott.

A kedvezmény számítása

A kedvezmény maximuma a minimálbér kétszeresének 27%-a. Számítása: az egyéni vállalkozó vagy a társas vállalkozás tagja után megállapított jövedelem után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adóval egyenértékű a kedvezmény. Nincs szociális hozzájárulási adó kötelezettség a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozó esetében, ezért ilyenkor a kedvezményt sincs miből érvényesíteni.

Ez a fajta kedvezmény nem minden tevékenység esetében érvényesíthető. De minimis támogatásnak minősül, és így az erre vonatkozó EK bizottság rendeletet is figyelembe kell venni. A rendelet a de minimis, vagyis csekély összegű támogatások alkalmazásáról szól, és bizonyos tevékenységi köröknél nem engedi ezek alkalmazását. Például a halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknál sem.