2012. július 1-től érvénybe lép az új Munka Törvénykönyve, amely már csak rendes felmondást és a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetését különbözteti meg a munkaviszony megszűnés ill. megszüntetés eseteire, ez a korábbi szabályozáshoz képest inkább csak csoportosítás elnevezésbeli változást jelent.

A felmondási idő a munkával töltött idő függvényében csak a munkáltató részére növekszik, a munkavállalónak csak 30 nap marad. Ettől el lehet térni a szerződésben, de maximum 6 hónapra növelhetik a felek a felmondási időt. Milyen egyéb változásokra készüljünk? Könyvelőirodánk megvizsgálta az új Munka Törvénykönyve ide illő részeit.

A próbaidő alatti megszüntetés és a rendkívüli felmondás az új Mt.-ben az azonnali hatályú megszüntetés fogalomkörébe fog tartozni.  Ide tartozik majd a határozott idejű munkaviszony rendes felmondással történő megszüntetése is, amelyre a korábbiakkal ellentétben már lesz lehetőség, azonban csak három nevesített esetben: csőd- és felszámolási eljárás esetén,  a munkavállaló képességének hiánya esetén, és ha a munkaviszony fenntartása külső ok miatt ellehetetlenül. A munkavállaló két esetben mondhat fel hasonló esetben: ha a munkaviszony fenntartása aránytalanul terhessé válik számára, vagy ha lehetetlenné válik a munkakör ellátása.

A munkavállaló képességének hiánya nem a minőséghez kapcsolódik, jelenthet egészségügyi alkalmatlanságot vagy például összeférhetetlenséget. A felmondás külső oka pedig nem állhat összefüggésben a vállalkozás gazdálkodásával.

Munkavállaló felmondási védelemre csak a felmondás közlése előtt hivatkozhat. A felmondási védelem időben maximum 6 hónap lehet, a korábbi 12 hónappal szemben. Ha a gyermekét nevelő nő, aki fizetés nélküli szabadsága alatt felmondási védelem alatt áll, visszamegy dolgozni a gyermek három éves kora előtt, akkor elveszíti a felmondási védelmét és már csak a felmondási korlátozás jogaival élhet. Azaz a munkáltatót szigorú indoklásra kötelezik és függetlenül a felmondás átadásától, a felmondási idő csak a gyermek három éves korától indul.

Szegedi könyvelőirodánk ugyan nem szeretné ügyfeleit érintettnek látni, de a jogellenes munkaviszony megszüntetésének következményei enyhülnek az új Mt.-vel. Ha a bíróság megállapítja a jogellenes megszüntetést, akkor sem a bírósági ítélet meghozatalával szűnik meg a munkaviszony, hanem az eredeti időpontban. A munkavállaló pedig maximum 12 havi jövedelmet követelhet, amelyre a munkáltatónak nem kell járulékot fizetnie, de nem is számít majd társadalombiztosítási jogszerző időszaknak.

Lehet, hogy a törvény hozzájárul a foglalkoztatás rugalmasságának növeléséhez, -hiszen a jelenleg még érvényben lévő szabályok szerint a munkavállaló több előnyt úgy élvez, hogy a vállalkozás kockázatából nem veszi ki a részét, – de az, hogy több helyen cselédtörvény néven illették az új jogszabályt, mutathatja azt, hogy a törvényalkotók aránytalanul vettek el a dolgozók korábbi jogaiból.