A március 8.-tól életbe lépett szigorított védekezési intézkedések érintik azokat is, akiknek bezárt a munkahelye és azokat is, akik az iskolabezárás után kényszerülnek otthon maradni a gyermekek felügyelete miatt.

A védekezési intézkedések miatt bezárt üzletek munkavállalói

A munkafeladat otthonról nem ellátható a ruházati eladók vagy a szépségiparban dolgozók esetében, így ők március 8-tól otthon kell, hogy maradjanak. A zárás idejére az üzletekben csak az ott foglalkoztatottak lehetnek. A munkavégzés lehetséges továbbra is, például egy ruházati üzletben lehet leltározási tevékenységet végezni. Ez az üzlet zárva tartása mellett is elvégezhető.

Ha nem akad olyan feladat, amelyet a zárva tartás mellett el lehet végezni, akkor munka nem végezhető az üzletben. Ez az időszak olyan körülmény miatt jött létre, amelyet sem a munkáltató, sem a munkavállaló nem tud befolyásolni. Ez a zárva tartási időszak állásidőnek számít. Munkajogi értelemben olyan állásidőnek, amelyre nem jár a munkavállalónak munkabér, azaz díjazás.

Megállapodás a munkáltatóval

A dolgozó és a munkáltató megállapodhat úgy, hogy a zárás ideje alatt a munkavállaló az éves szabadságának egy részét használja fel. Ilyenkor távolléti díjat kap a munkavállaló. A munkáltató vállalhatja azt is, hogy az állásidőre megfizeti a dolgozó munkabérének bizonyos részét.

Az adókedvezmények, bértámogatási lehetőségek kiterjesztésre kerültek az üzletzárral érintett dolgozókra. A munkáltatók akkor kaphatják meg az adókedvezményt, ha a dolgozók részére a szerződésük szerinti bért teljes egészében megfizetik, és nem szüntetik meg a munkaviszonyukat április 30-ig.

A védekezési intézkedések miatt otthon maradt gyermekek szülei

A zárás érinti azon munkavállalókat is, akiknek kiskorú gyermeke az óvoda, iskola zárása miatt felügyeletre szorul, de a munkahelyük egyébként tovább üzemel, például gyógyszertárak, élelmiszerboltok dolgozói. A gyermekek felügyeletére az iskolai zárás ideje alatt sor kerülhet, ha a szülő munkavégzése vagy védekezésben való részvétele miatt ez indokolt. A lehetőséget csak szűk körben lehet igénybe venni, így a gyermekek felügyeletét valószínűleg sok szülő úgy oldja meg, hogy otthon marad.

Különös méltánylással történő megállapodás

Ha olyan a szülő munkája, amit nem tud otthonról ellátni, akkor a gyermekek felügyelete különös méltánylást érdemlő személyi körülmény lesz. Díjazást erre az időszakra nem lehet adni a munkavállalónak.

A felek itt is megállapodhatnak abban, hogy a dolgozó szabadságra megy. Itt is vállalhatja a munkáltató, hogy kifizeti az otthon maradó szülő bérének egy részét. Erre azonban nem kötelezhető.

Otthoni munkavégzés a védekezési intézkedések ideje alatt

Ha a dolgozó otthonról is tud munkát végezni, akkor teljes vagy részmunkaidős otthoni munkavégzésről is megállapodhatnak a felek. Ha részmunkaidőre váltanak a korábbi teljes munkaidő után, akkor lehetőség van a bér időarányos csökkentésére is, erről megállapodást kell aláírniuk a feleknek.

Az otthoni munkakörülmények biztonságosságát nem kell ellenőriznie a munkáltatónak, de arról szükséges gondoskodnia, hogy a dolgozók tájékoztatva legyenek az elvárt körülményekről.