A védett korú munkavállalók esetében a munkáltatói felmondás lehetősége korlátozott, biztosítva ezzel, hogy lehetőleg az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig fennmaradjon a jogviszony.

Felmondás két esete

A határozatlan tartamú munkaviszonyban álló és védett korban lévő munkavállaló esetében két eset különböztetendő meg, amennyiben felmondásra kerül a sor. Az egyik esetben a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartás az ok, a másik esetben a munkavállaló képességei vagy a munkáltató működésével összefüggő az ok.

Amennyiben a munkavállaló képességével összefüggő az ok, a munkaviszony csak akkor szüntethető meg, ha a munkahelyen nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő másik munkakör, amely felajánlható. A munkáltató köteles bizonyítania, ha nincs ilyen munkakör. Ezt a munkavállaló elutasíthatja, ekkor a felmondás szabályos.

A munkavállaló magatartásával összefüggő ok esetén akkor szabályos a felmondás, ha a dolgozó a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegte, vagy olyan magatartást tanúsít, amely lehetetlenné teszi a munkaviszony fenntartását.

Emelt összegű végkielégítés

Egy védett korú munkavállaló emelt összegű végkielégítést kaphat, a fennálló jogviszonya hosszától függően, akár +3 havi távolléti díj mértékéig is.

A védett korú munkavállaló helyzete csoportos létszámleépítésnél

Amennyiben csoportos létszámleépítés történik, a munkáltatót szintén terheli a fentiek szerinti állás felajánlás kötelezettsége, hiszen a felmondásra a munkáltató működésével összefüggő ok miatt kerül sor.

A védett korú munkavállalónak felajánlott új pozíció

A felajánlott munkakörnél a jelenleg betöltött munkakörből kell kiindulni, és meg kell vizsgálni, hogy azt milyen képzettséggel, végzettséggel, gyakorlattal lehet ellátni. Ha egyezést talál más betöltetlen álláshellyel, azokat fel kell ajánlani a munkavállalónak. A munkaszerződés szerinti munkahelyet minden esetben figyelembe kell venni.

A felajánlásnak

  • konkrétnak,
  • személyre szólónak,
  • kifejezettnek kell lennie.

Nem elegendő, hogy a munkavállaló megtekintheti a belső rendszeren az üres pozíciókat.

Nem kell, hogy az eredeti munkaszerződés szerinti munkabért biztosítsa a munkáltató, de nem köteles a munkavállaló sem elfogadni az új, kisebb összeget. Ha visszautasítja, az emelt összegű végkielégítéssel távozhat a munkaköréből.

Próbaidő alatti felmondás

A próbaidő alatti azonnali hatályú felmondástól nem óvja meg a munkavállalót a védett kor.