A munka törvénykönyve a vezető állású munkavállalók esetén eltérő szabályokat állapít meg. Erre azért van szükség, mert a munkáltató vezetője képviseli magát a munkáltatót.

Kik a vezető állású munkavállalók?

Vezető állású munkavállalónak számít a munkáltató vezetője, és a közvetlen irányítása alatt álló részben vagy egészben helyettesítésére jogosított más munkavállaló. Egyes munkavállalóknál a munkaszerződés is előírhatja a vezetőkre vonatkozó szabályok alkalmazását. Azoknál, akik kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi munkakört töltenek be, és alapbérük eléri a kötelező legkisebb munkabér hétszeresét. Ez utóbbi esetben a felek megállapodásának kérdése a vezető munkavállalói státusz, nem a munkáltató egyoldalú döntése.

Főbb szabályok a vezető állású munkavállalókra

A vezető állású munkavállalóknak kötetlen a munkarendje, nem létesíthetnek további munkavégzésre szóló jogviszonyt, és nem terjed ki rájuk a kollektív szerződés hatálya.

Gondatlan károkozás esetén a teljes kárért felelniük kell.

Összeférhetetlenségi szabályok

A vezető állású munkavállalókra speciális összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak. Nem köthetnek saját nevükben vagy saját javukra olyan ügyletet, amely a munkáltató tevékenységi körébe tartozik. Be kell jelenteniük, amennyiben hozzátartozójuk tagja a munkáltatóéval azonos vagy hasonló tevékenységet folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak. Jelenteni kell, ha a hozzátartozónak vezetőként van munkaviszonya az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál. A vezető állású munkavállalók nem szerezhetnek részesedést a munkáltatóval azonos vagy hasonló tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben.  Olyan szervezetnél is fennáll a tilalom, amely a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban áll.

Vezető állású munkavállalók gyermekvállalásával kapcsolatos szabályok

A vezető állású munkavállalók is mentesülnek a rendelkezésre állás és munkavégzési kötelezettség alól, ha emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésen vesznek részt, valamint örökbefogadás előkészítési időszakban, évente maximum 10 munkanapra.

A gyermek gondozása kapcsán szülési és fizetés nélküli szabadságra jogosultak. 24 hét szülési szabadságból két hetet kötelezően igénybe kell venniük.

Jogosultak fizetés nélküli szabadságra, a gyermek harmadik életévének betöltéséig. Örökbe fogadott gyermek esetén a gondozásba kihelyezés kezdő napjától számított három évig, három évesnél idősebb gyermek esetén 6 hónapig jogosultak fizetés nélküli szabadságra.

Felmondási védelem

Az imént leírt szülési szabadság, a várandósság és a reprodukciós eljárással összefüggő kezelések ideje alatt, a kezelések kezdetétől számított maximum fél évig nem szüntethető meg a munkaviszonyuk a munkáltató felmondásával. Eltérés a nem vezető munkavállalóktól, hogy a vezető állásúak esetében a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság alatt nincs felmondási védelem.

Amennyiben jogellenesen szüntetik meg a vezető állású munkavállalók munkaviszonyát, az egyéb munkavállalók esetében alkalmazottnál magasabb, 12 havi távolléti díjat kell részükre megfizetni.