Az adózók az általuk igénybe vett szolgáltatások és vásárolt termékek után adólevonási jogot érvényesíthetnek. Az adólevonási jogra vonatkoznak azonban bizonyos tilalmak is, a cikkben a korlátozásokra vonatkozó 2013-as változásokat foglaltuk össze.

ÁFA-levonási jog

Az ÁFA logikája szerint az adózónak csak az általa előállított termék, nyújtott szolgáltatás kapcsán az általa hozzáadott érték alapján kell fizetnie az adót. Azonban ennek megvalósulását bizonyos feltételekhez is kötik: a pozitív feltételek fennállása esetén lehet adólevonási jogot érvényesíteni, a negatív feltételek egyikének fennállása esetén azonban már nem lehet azzal élni, ezek az adólevonási tilalmak.

Változásról két terület kapcsán beszélhetünk: a külföldi teljesítésű ügyleteknél és a személygépkocsi fenntartásával kapcsolatos szolgáltatásoknál.

Az adóalany igényelhet vissza adót akkor is, ha olyan termék vagy szolgáltatás előállítása érdekében használja a megvásárolt javat, amelynél a teljesítési hely külföldi, de ha belföldi lenne a teljesítés, akkor jogosult lenne az adólevonásra. 2012-ig a törvény úgy szólt, hogy akkor lehet levonni az adót külföldön teljesült ügyletnél, ha az ügylet belföldi adóztatáskor adóköteles lenne.  Januártól a megfogalmazásba az adóköteles ügylet helyett az adólevonásra jogosító ügylet került, ám ez csak inkább pontosítás, semmint komoly érdemi változás előidézője.

Területi hatályon kívüliség

A területi hatályon kívüliség az ÁFA esetében azt jelenti, hogy nem kell adót fizetni belföldön az adott ügylet vonatkozásában, mert az ügyletet külföldön teljesítik. Ez a helyzet még nem jelenti azt, hogy adólevonásra sem lesz jogosult az adóalany, hiszen nem arról van szó, hogy az adott ügylet általában ne lenne adóköteles, hanem aktuálisan csak belföldön nem kell adót fizetni utána. Ilyenkor mivel az ügyletre igaz az, hogy ha belföldön teljesülne, akkor adóköteles lenne, levonható az ÁFA utána. Olyan mértékben vonható le az ÁFA, amilyen mértékben az ügylet belföldi teljesítési hely esetén adóköteles lenne.

Személygépkocsi ÁFÁ-ja

Személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához igénybe vett szolgáltatások ÁFÁ-ját nem lehetett levonni a fizetendő ÁFÁ-ból december 31-ig.  Januártól az ÁFA 50%-a visszaigényelhető, de fontos tudni, hogy csakis a szolgáltatásokra vonatkozik a részleges felmentés, a termékekre nem. Felhívjuk arra a figyelmet, hogy az 50%-os levonási tilalom alól is lehet mentesülni, ha a szolgáltatás ellenértékének legalább 50%-át közvetített szolgáltatásként továbbszámlázza a vállalkozás, vagy ha a szolgáltatás nagy részét beépíti személygépkocsi-bérbeadás alapjába. 2012-ben akkor lehetett mentesülni az ÁFA-levonási tilalom alól, ha az igénybe vett szolgáltatás közvetített szolgáltatásnak minősült, vagy személygépkocsi bérbeadásához, mint közvetlen anyagjellegű ráfordítás került elszámolásra.