Pénzügyi Blog

Főoldal / Pénzügyi Blog

Könyvelés behajtási költségátalány esetében

A könyvelés során is több problémát jelentő behajtási költségátalánnyal kapcsolatban új jogszabályt fogadtak el az elmúlt héten. A törvényhozók kivették azt az új Ptk-ból és egy új önálló jogszabályba foglalták az idevágó rendelkezéseket. […]

2016-10-27T19:38:22+02:00hétfő, 2016. március 21. |Kategóriák: Pénzügyi Blog|

Adóellenőrzés irányelvei 2016-ban

A közvélemény tájékoztatása és a NAV átláthatóságának biztosítása érdekében minden évben közlésre kerülnek az adóellenőrzés irányelvei. A cikkben – a kiadott tájékoztató alapján – összegyűjtöttük, mire lehet számítani 2016-ban a revizoroktól. […]

2016-10-27T19:42:08+02:00csütörtök, 2016. március 17. |Kategóriák: Pénzügyi Blog|

Innovációs járulék fizetőinek köre

Az év vége közeledtével egyes adózóknál adóelőleg-kiegészítési – vagy ahogy többen hallották már, feltöltési – kötelezettség keletkezik, például az innovációs járulék esetében. A feltöltési kötelezettség teljesítése azt jelenti, hogy az adóévre már befizetett előlegek összegét ki kell egészíteni az éves [...]

2016-10-27T19:57:43+02:00hétfő, 2015. december 21. |Kategóriák: Pénzügyi Blog|

Adóellenőrzés közérdekű bejelentésre

Az adóhatóság tevékenységében, az adóellenőrzés alapjául szolgáló kiválasztásban új és sajátos adatforrások jelentek meg: interneten megtalálható adatok, elektronikus hirdetések, és a lakosságtól beérkező bejelentések. A cikkben megmutatjuk, hogyan használja a NAV a bejelentéseket az adózás tisztaságának fenntartása érdekében, illetve mivel [...]

2016-10-02T22:57:33+02:00szerda, 2015. június 10. |Kategóriák: Pénzügyi Blog|

Mozgóbér szabályai

A Munka Törvénykönyve nem tartalmazza a mozgóbér fogalmát, csak időbért és teljesítménybért nevez meg. Fontos tehát előbb tisztáznunk, mit értünk mozgóbér alatt, majd sorra vesszük a lényeges szabályait, hogy mind a munkavállalói mind a munkáltatói oldalt segíthessük egy esetleges bértárgyalás [...]

2016-10-27T20:22:16+02:00péntek, 2015. június 5. |Kategóriák: Pénzügyi Blog|

Üzletág értékesítés, üzletrész értékesítés

Az üzletág értékesítés nem egyenlő az üzletrész értékesítéssel, annak ellenére, hogy sokszor egymás helyett használják a két kifejezést. Az üzletrész egy teljes vállalkozásra vagy annak egy részére, hányadára vonatkozik, míg az üzletág egy jól körülhatárolható, önállóan is működni képes egység. [...]

2016-10-02T23:01:06+02:00hétfő, 2015. június 1. |Kategóriák: Pénzügyi Blog|

Könyvelés külföldön megfizetett adók esetén

Az adózási környezet ismerős közeg akkor, ha a vállalkozás csak Magyarországon tevékenykedik, azonban ha külföldön is végez a cég tevékenységet, akkor kérdés lehet, hogy a könyvelés hogyan tartalmazza a külföldön megfizetett adókat. A magyar adók könyvelési szabályainak áttekintése után megmutatjuk [...]

2016-10-27T20:23:09+02:00csütörtök, 2015. május 28. |Kategóriák: Pénzügyi Blog|

Számviteli törvény tervezett változtatásai

A számviteli törvény legújabb, tervezett változásai a 2016-ban induló üzleti év beszámolóira vonatkoznak első ízben. Céljuk, hogy közelítsék a magyar törvényt a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokhoz, de még így sem fognak megfelelni a magyar jogszabályok az IFRS-eknek, tehát mindenképp várhatóak [...]

2016-10-27T20:23:59+02:00péntek, 2015. május 22. |Kategóriák: Pénzügyi Blog|

Felmondás egészségügyi okok miatt

A felmondás alapja lehet a dolgozó egészségügyi alkalmatlansága, ha a munkakörében a végzett tevékenység okozta megterhelés ezt indokolja. A cikkben megmutatjuk, hogyan kerülheti el a munkáltató, hogy egy esetleges későbbi munkaügyi perben érvénytelenítsék a felmondást. Felhívjuk még a figyelmet egy, [...]

2016-10-27T20:24:46+02:00hétfő, 2015. május 18. |Kategóriák: Pénzügyi Blog|