Januártól egy olyan koncepció első lépése került bevezetésre, amelytől az adóellenőrzés hatékonyságának javítását, és a feketepiac háttérbe szorítását várják a törvényhozók az automaták esetében. Az említett első lépés bejelentési kötelezettséget takar ,és az élelmiszert értékesítő automatákra vonatkozik. A cikkben az intézkedés hátterét, és a szükséges tennivalókat mutatjuk meg.

Az adóellenőrzés folyamatát nehezítő, jelenlegi problémák

Az automatáknak nem szükséges nyugtát adniuk, sőt, egyáltalán nincs meghatározva, hogy az értékesítésről nyilvántartást vezessenek. A nyugtaadással megoldódhatna ugyan a probléma, hisz azon sorszámnak és az ellenértéknek is szerepelnie kell, a nyugta azonban önmagában nem segítség a teljes körű adóellenőrzéshez, ha annak adataihoz nem férhet hozzá az adóhatóság is.

A nyilvántartás

Jelenleg a kereskedelmi tevékenység folytatását (automatából is) be kell jelenteni a helyi jegyzőnek. A bejelentések azonban igencsak hiányosan történtek, emiatt nincs naprakész, országos nyivántartás a kezelőszemélyzet nélküli automatákról. Az automatás értékesítésnek TEÁOR száma sincs külön, így a KSH sem tud pontos információt szolgáltatni azokról a NAV számára, az adóellenőrzéseket könnyítendő.

A működtető személyének azonosítása további problémákat okozhat egy adóellenőrzés során, mert nem helyhez kötött, nem lokalizálható, könnyen lehet, hogy egyik napról a másikra áthelyezik azt. A tulajdonos nevét, székhelyét kötelező ugyan feltüntetni az automatán, de ez sem mindig teljesül. Az üzemeltető feltüntetése egyébként a fogyasztók számára is hasznos, például minőségi reklamáció esetén, vagy ha számlát kérne a vásárlásról.  A számlának azonban a nyugta lenne az alapja, hisz valamivel bizonyítani kell a vásárlónak, hogy valóban vásárolt abból terméket.

A legfontosabb lépés tehát ahhoz, hogy rendezni tudják az adózás kérdését az automaták esetében, és egyszerűbbé tegyék az adóellenőrzés eljárását, egy országos és naprakész nyilvántartás, az üzemeltetők kötelező adóhatósági regisztrációja.

Élelmiszert értékesítő automaták

Az adóellenőrzést könnyítő nyilvántartási rendszert első körben most az élelmiszert eladó automaták körére írták ki, így például az automata autómosók most mentesülnek a bejelentési kötelezettség alól. A körbe azonban beletartoznak a csak ásványvizet árusító automaták is. A kezelőszemélyzet nélküli berendezések alatt azt kell érteni, hogy a fogyasztó egy gomb nyomásán kívül más emberi közreműködésre nincs szükség a vásárláshoz.

Bejelentési kötelezettség

A bejelentési kötelezettség az üzemeltetőt terheli. Amennyiben az automata tulajdonosa és üzemeltetője nem ugyanazon személy, akkor az dönti el, hogy kinek kell megtennie a bejelentést, hogy ki az aki terméket értékesít a berendezéssel, azaz kinek a bevétele lesz a befolyt pénzösszeg.

A bejelentés tartalma:

  • az értékesítés megkezdése, megszüntetése (legkésőbb a megelőző napon)
  • az üzemeltető érdekkörén kívüli ok miatti megszűnés (legkésőbb a napján)
  • az adattartalomban bekövetkező változás (haladéktalanul).

A bejelentést az AUTOMATA nevű nyomtatványon lehet megtenni. A bejelentésnek igazgatási szolgáltatási díja van, amely 30 ezer forint. A változások bejelentése ingyenes, tehát ha áthelyezik azt egy másik helyre, nem kell fizetni az újabb bejelentésért. Ha azonban az üzemeltető személye változik meg, akkor az új üzemeltetőnek díjköteles bejelentést kell tennie, a réginél viszont csak változást kell bejelenteni.

Az adóellenőrzés során feltárt mulasztás bírsága magánszemélynél 200 ezer forint, más adózónál akár félmillió forint is lehet.

A könnyítések

A január 1-én élelmiszert értékesítő kezelőszemélyzet nélküli automaták üzemeltetőinek március 31-ig van haladékuk a bejelentésre. A 30 ezer forintos díjat pedig megfizethetik két részletben is: a bejelentéskor (10%-ot) illetve év végéig.

Regisztrációs szám

A NAV a bejelentés után egy regisztrációs számot ad az automatáknak, amelyet jól láthatóan fel kell azon tüntetni. A regisztrációs szám segítségével könnyebben tudja a NAV az adóellenőrzés lépéseit elvégezni, mert azonnal látja, hogy a szám alapján hol kellene lennie az automatának, iletve ha nem látnak számot rajta, akkor abból a bejelentés elmulasztására következtetnek. A bejelentéshez kapcsolódó NAV útmutató itt olvasható: https://www.nav.gov.hu/data/cms355297/AUTOMA_2.0.pdf