A közvélemény tájékoztatása és a NAV átláthatóságának biztosítása érdekében minden évben közlésre kerülnek az adóellenőrzés irányelvei. A cikkben – a kiadott tájékoztató alapján – összegyűjtöttük, mire lehet számítani 2016-ban a revizoroktól.

A NAV fő feladatai

Az adóhatóság legfontosabb feladata marad a gazdaság fehérítése, a csalók visszaszorítása, a költségvetés számára szükséges bevétel biztosítása, és a versenysemlegesség fenntartása. Egyre nagyobb jelentősége miatt a figyelem középpontjában marad az online kereskedelem.  A közúti áruforgalom ellenőrzése, az online pénztárgépek, és a közösségi szolgáltatások is hangsúlyt kapnak az idei revizori feladatokban. Az adózók magatartása és életútja egy új indikátorként szolgál az adózási fegyelem vizsgálatához.

Adózói minősítés

A megelőző célú adóellenőrzések lefolytatása elsődleges lesz a megbízható adózóknál. Ezek az ellenőrzések tájékoztatási célt is szolgálnak. A kockázatos adózók ellenőrzése visszatartó célzatú lesz, a nagy adózók esetében pedig folyamatos ellenőrzést kívánnak megvalósítani.

EKÁER

Az adócsaló szándékkal kialakított értékesíti láncolatok gyors felderítését, a résztvevők beazonosítását, és a haszonhúzók kiválasztását is célul tűzik ki a 2016-os adóellenőrzési irányelvek. Az EKÁER révén a virtuális szállítmányok könnyebben azonosíthatóvá váltak.

Közösségi szolgáltatások

A közösségi személyszállítás (Uber) a közösségi szálláshely-nyújtás (AirBnB) terjedésével az adóhatóság is tisztában van, ezért hangsúlyosak lesznek az idei adóellenőrzéseknél is.

Online pénztárgépek, elektronikus számlázás

Az elektronikus számlázást a NAV is bátorítja, segítségével hatékonyabbá válhat az adóellenőrzés. Ehhez a NAV-nak fel kellett készülnie az adatexporttal továbbított adatállományok feldolgozására.

Jövedéki ellenőrzés és szerzői jogvédelem

Az illegális dohánygyártmányok kiszűrése is a NAV céljai között szerepel az idei adóellenőrzési irányelvek szerint, valamint ellenőrzésekre kell számítani a benzinkutakon és a fémkereskedőknél.

Elszámolt költségek

Továbbra sem ajánlott indokolatlanul elszámolni költséget a vállalkozásnál, és érdemes odafigyelni arra, hogy jogszerűen kerül-e egy-egy tétellel csökkentésre az adóalap. A kapcsolt vállalkozások közti költség, ráfordítás elszámolás, transzferár képzés helyessége is fókuszba kerül.

Egyéni vállalkozók

A folyamatosan, tartósan veszteséges egyéni vállalkozók és a bevallásukkal elmaradók kapnak nagy valószínűséggel revizori látogatást 2016-ban.

Ágazatok, tevékenységi körök a fókuszban

Az építőipar, a mezőgazdaság, a használt gépjármű értékesítés, a gépjármű-alkatrész kereskedés, javítás is központba kerül az idei évben. Az éttermi vendéglátás, a személyszállítás, a szálláshely szolgáltatás, a közúti áruszállítás és az egyéb információtechnológiai szolgáltatás is több figyelmet kap.

Egy korábbi bejegyzésünkben a vendéglátást érintő adóellenőrzésekről írtunk:

A vendéglátás a tapasztalatok szerint olyan ágazat, ahol igen magas az adóelkerülésre irányuló esetek száma, ezért a NAV az adóellenőrzés kiemelt területeként kezeli. A cikkben felhívjuk a figyelmet az éttermi, a mozgó vendéglátás, és a rendezvényszervezés lényeges ellenőrzési témáira.

Adóellenőrzés – Fiktív beszerzések

A revizorok vizsgálják az árubeszerzések valódiságát. Ennek keretében az adóellenőrzés része

  • az árubeszerzés bizonylatainak
  • a készpénzes beszerzés könyvelésének
  • az elszámoltatás rendjének

vizsgálata.

Érvényes bizonylatként eredeti számla, egyszerűsített adattartalmú számla is elfogadható. Természetesen, ha az adóellenőrzés során olyan megállapítást tesznek, ami kétségessé teszi a számla eredetiségét, akkor a kibocsátó félnél is vizsgálatot kezdeményezhetnek. Ha nem áfaalanytól szerez be az adózó, akkor számla hiányában adásvételi szerződést kell bemutatni.

Probléma szokott lenni, hogy nem szigorú számadás alá vont szállítólevelet mutatnak be az eredet igazolására, ilyenkor az adózónak segíthet a felek közti szerződéssel fedett kapcsolat, és a rendszeres számlázás.

A térítés nélküli áruátadás is sokszor szerepel grátisz vagy rabat néven a nyilvántartásokban, az adóellenőrzéseken ezt is hiányosságként kezeli az adóhatóság.

Visszáruk

A visszáruk bizonylatai, a visszárujegyek helyes vezetése, teljeskörűsége, a könyvelés kapcsolódó készlet – és költségelszámolása az adóellenőrzések kiemelt témája a vendéglátásban. Ha nagyobb tételű visszáruzást találnak, a partner vállalkozásnál is vizsgálatot indíthatnak a revizorok.

Alkalmazottakkal kapcsolatos ellenőrzések

A munkavállalók szerződései, a jövedelmek kifizetésének módja, a bérszámfejtés bizonylatai mind képezhetik az adóellenőrzés részét. Azt is vizsgálják, hogy az értékesítő helyeken valóban a jelenlétet igazoló bizonylatok alapján dolgoztak-e az alkalmazottak.

Költségek elszámolása

A reklám és reprezentációs költségeknél fontos, hogy alá tudják támasztani az üzleti célú igénybe vételt, ezt a szerződések és a teljesítésigazolások is alátámasszák, és a megfelelő módon legyen az áfa, az szja, valamint a társasági adó elszámolva.

Az értékesítéssel kapcsolatos költségek, mint például a szállítási költség, a bérleti díjak, a vendéglátó tevékenység színvonalának besorolásához kapcsolódó költségek, az importszolgáltatások költsége szintén kiemelt figyelmet kap az adóellenőrzésen.

Az elábé ellenőrzése

Az eladott áruk beszerzési értéke a változatlan formában eladott áruk bekerülési értéke. A számított elábé és az értékesítési adatok alapján kalkulált árrést összevetik az árképzésnél használt árréssel, és ha lényeges eltérés tapasztalnak, tovább vizsgálódnak.

Egyéb vizsgálati pontok

Az ügynöki, azaz bizományba adott készletek értékesítése és annak elszámolása, a bizonylatolás zártkörűsége, a pultelszámoltatás, a kávékönyv, a konyhaelszámoltatás belső nyilvántartásai is szükségesek lehetnek a vizsgálatokhoz, természetesen, amennyiben rendelkezik ilyen nyilvántartásokkal az adózó.