Ha a teljesítés nem felel meg a szerződésben foglaltaknak, akkor a teljesítésre kötelezettnek korrekciós kötelezettsége van, emiatt az áfa elszámolás is igényelhet némi korrekciót. A korrekció lehet kijavítás, csere, árleszállítás vagy el is állhat a jogosult a teljesítéstől. Az egyes eseteket az áfa elszámolás szempontjából jártuk körbe.

Ha a hiba korrigálható kijavítással

Ha a hiba kijavítással korrigálható, akkor a garanciális teljesítésnek ez az első lépése. A kijavítás nem jelent változást az áfa elszámolásban, mert nem egy önálló kötelmet jelent, hanem az eredeti ügylet része. Azért van rá szükség, mert nem volt megfelelő az eredeti teljesítés, annak ellenére, hogy a jogosult hiba nélküli teljesítésért fizetett. Ha a jogosultnak fizetnie kell valamilyen alkatrészért, mert arra nem érvényes a jótállás, akkor itt már keletkezik áfa kötelezettség.

Ha a garanciára kötelezettnek terméket, szolgáltatást kell beszereznie, ilyenkor attól függően igényelheti vissza az áfát, hogy az alapügylet, amelynek hibás teljesítését helyre kell hoznia, jogosította-e adólevonásra, vagy sem.

Kicserélés azonos vagy hasonló termékre

Áfa elszámolás szempontjából nem ugyanazt jelenti, ha hasonló, vagy ha azonos termékre cserélik a terméket. Ha ugyanolyan termékre cserélik, akkor nincs semmilyen áfa vonzata az ügyletnek, bizonylatkorrekcióra sincs szükség.

Ha egy másik termékre történik a csere, akkor tulajdonképpen eláll a vevő az eredeti ügylettől és egy új termék vásárlása történik. Ilyenkor az eredeti számlát érvényteleníteni kell, de az új termékről, egy új számlát ki kell bocsátani. Az új számla teljesítési időpontja a vásárlás napja lesz. Az érvénytelenítés után az adót akkor kérheti vissza az adóalany, amikor a vevő rendelkezésére bocsátja az érvénytelenítő számlát.

Áfa elszámolás árleszállításkor

Előfordul, hogy az ár leszállítását kéri a vevő a minőségi kifogás miatt. Ez általában akkor történik már, amikor a teljesítés az áfa szempontjából megtörtént, és megtörtént annak bizonylatolása is, a könyvelés is, sőt az is lehet, hogy ekkorra már a fizetendő, illetve a levonható áfa elszámolása is megtörtént. Ebben az esetben az engedményre jutó áfát vissza kell rendezni. Az árleszállítást nyújtó fél a fizetendő áfájának csökkentését akkor számolhatja el, amely időszakban a korrekciós bizonylatot megkapja a vevő. Ha a vevő nem adóalany, tehát magánszemély, akinek csak nyugtát adott, akkor a fizetendő áfa csökkentéséhez nem kerül sor korrekciós bizonylat kiállítására, ilyenkor akkor történhet az áfa elszámolása, amikor az ár visszatérítése megtörténik. Amennyiben a vevő nem magánszemély, a levonható áfáját csökkentenie kell, mégpedig legkésőbb a bizonylat kézhezvételének hónapját követő hónap 15. napjáig.

Ha eláll a vevő az ügylettől

A jogügylet megkötésére visszamenőlegesen szűnik meg a szerződés az elállás során, az ellenérték pedig teljes egészében visszajár, a teljesítésről készült bizonylat érvénytelenítve lesz. Az eredeti ügylet törlésre kerül, és az áfa elszámolás alapja is kinullázódik. A fizetendő és a levonható áfa elszámolásának korrekciója az árleszállítás esetéhez hasonlóan történik.