A Közösségen belüli vásárlásoknál az ún. „külföldi utasokat” áfa visszatérítés illeti meg. Ennek azonban szigorú szabályai vannak, illetve érdekes kérdés az is, ki számít külföldi utasnak. Az értékesítést bonyolító kereskedőnek szintén vannak feladatai a jogszabályoknak történő megfelelés miatt.

Külföldi utas

Azokat a természetes személyeket nevezzük külföldi utasnak, akik

  • nem állampolgárai egyik tagországnak sem a Közösségben és nem jogosultak állandó tartózkodásra egyik tagállamban sem, vagy
  • állampolgárok ugyan valamely tagországban, de lakóhelyük mégis a Közösségen kívül van.

A személyes okmányokban, az útlevélben csak az állampolgárság kerül feltüntetésre, de ez még nem jelenti azt, hogy megállapítható a tartózkodási hely is, hiszen lehet például, hogy egy szerb állampolgárnak van állandó tartózkodási engedélye Magyarországon. Amennyiben a vámhatósági ellenőrzéskor fény derül ilyen információra, máris nem számít külföldi utasnak az áfa visszatérítést kérő személy. Ebben az esetben is elvégzi az áfa visszatérítéshez szükséges nyomtatvány záradékolását a vámhatóság, de megjegyzést kell írnia a lap „Egyéb megjegyzés” rovatába.

Ha a Közösség valamely országának állampolgárát egy külső országhoz köt a létérdeke, azaz a családja, munkája, akkor szintén külföldi utasnak számít.

Milyen teendői vannak a külföldi utasnak?

Az áfa visszatérítés akkor állhat fenn, ha a termék fuvarozását vagy küldeményként feladását a beszerző végzi, azaz például a saját autójával maga viszi ki a Közösség területéről a terméket, vagy például a beszerző poggyászában a légitársaság végzi a szállítást.

A terméknek az értékesítés napjától számított 90 napon belül kell elhagynia a Közösséget. Ennek igazolása a vámhatóság feladata. A terméket és a róla szóló számlát együtt kell bemutatni a határátlépéskor, és az áfa visszatérítéshez szükséges nyomtatványt a hatóság záradékolja és lebélyegezni. Ilyenkor a lap második példányát bevonják a magánszemélytől. Utólag már nem lehet záradékoltatni a lapot, de egy határátlépés alkalmával több lapot is lehet záradékoltatni.

Mire kell még figyelni az áfa visszatérítés igénylése előtt?

Fontos, hogy a terméket nem használhatja a külföldi utas rendeltetésszerűen, amíg nem viszik ki azt a Közösség területéről. Ha ez mégis látható a terméken, akkor sem tagadja meg az igazolást a vámhatóság, de záradékban rögzíti az észrevételét. Ha a magánszemély letelepedett a Közösségen belül, akkor fontos, hogy szokásos tartózkodási helye a Közösségen kívül legyen. Ez akkor áll fenn, ha a kinti tartózkodás eléri az évi 183 napot.

Hogyan kell történnie a vásárlásnak?

A beszerzés nem történhet kereskedelmi célból, csak magánhasználatra, családi használatra, ajándékozási célra.

Legalább 175 euro összeget el kell, hogy érje a vásárlás összértéke. A külföldi utasnak közokirattal kell igazolni a kereskedő felé is jogállását, nemcsak a vámhatóságnál. Mindenképp számlát kell kiállítani, a nyugta nem alkalmas az áfa visszatérítés eléréséhez. A kereskedő adó-visszaigénylő lapot kell, hogy kiállítson a vásárláskor, amelyből két példányt a magánszemély kap, egy pedig nála marad.

Az áfa visszatérítés utolsó lépése

A határon, kiléptetéskor záradékolt és lebélyegzett lapot vissza kell juttatni a kereskedőhöz, a számla eredeti példányával, és utólag történik meg az áfa visszatérítés. Lehet olyan eset is, amikor eleve adómentesen történik az értékesítés.

Mi a teendő, ha Ön az érintett kereskedő?

A kereskedő a visszaadott számlán feltünteti az „áfa elszámolva” feliratot, így újabb áfa visszatérítést már nem lehet a számlára érvényesíteni. Erről a számláról egy fénymásolatot meg kell őrizni.

Az értékesítéskor felszámított adót fizetendő adóként kell, hogy mutassa a könyvelés a kereskedőnél. Később, amikor visszatéríti az adót, csökkentheti a fizetendő adóját ezzel az összeggel, de csak ha nyilvántartásaiban külön kimutatja azt.