Az Ön feladata is ellenőrizni a befogadott számlák hitelességét. A NAV évről évre nagy hangsúlyt fektet azoknak a számláknak az ellenőrzésére, amelyek alapján az adózók Áfá-t igényelnek vissza. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az Áfa-törvény ez év januártól érvényes módosítása szerint az adóalanyok feladata, hogy ellenőrizzék a számlák eredetének hitelességét.

Befogadott számlák ellenőrzése

Természetesen minden vállalkozás saját érdeke, hogy fokozottan figyeljen a számlák befogadásakor azok valódiságára, hitelességére, de nagyobb számlaforgalom esetén szükséges, hogy többfokozatú ellenőrzési pontokat építsenek be a működésükbe.

A NAV szerint akkor lehet ÁFÁ-t levonni befogadott számlák után, ha hiteles az adott számla, azaz szabályosan került kiállításra, tartalma a valóságos ügyletet képezi le. Az adóhatóság a körülmények vizsgálatával következtet arra, hogy az ügylet pontosan úgy történt-e, ahogyan azt a számla leírja. Ha ennek ellenkezője bizonyosodik be, akkor nem lehet az ÁFÁ-t az adott számla összegéből visszaigényelni, levonni.

Az általános magatartás számla befogadásakor, hogy a fizető fél ellenőrzi az ügylet tárgyát (terméket, szolgáltatást) és amennyiben a megrendelése szerint történt a teljesítés, fizeti az ellenértéket. A jogszabály értelmében azonban ez kevés, a partnereknek ellenőrizniük kellene egymást is, például akár azt is, hogy a partner a székhelyén valóban folytatja-e a tevékenységét, vannak-e alkalmazottai, az értékesített termék beszerzését tudja-e korrekt dokumentumokkal igazolni stb.

A NAV ellenőrzése

A NAV kapcsolódó ellenőrzéseket is végezhet annak érdekében, hogy az ügyletben még részt vevő szereplők (pl. alvállalkozók) vizsgálatával teljesebb képet kapjon a tranzakcióról.

Az Európai Bíróság 2012-es döntése egyébként az uniós joggal ellentétesnek ítélte azt az elvet, amely ezen jogszabály-módosítás mögött áll, azaz hogy az adózó nem vonhat le adót, ha nincs meggyőződve arról, hogy a számla kibocsátója az adott termék vagy szolgáltatás előállítását, beszerzését igazolni tudja. Indoklásában az adóhatóság feladataként határozta meg az adózók és a kibocsátott számlák ellenőrzését, és ezzel egyet is érthetünk, mert valóban vitatható, hogy van-e a ráhatása az adózóknak erre a területre. Fontosnak tartjuk megemlíteni azt, hogy azért az EU Bíróság szerint is van olyan eset, amikor ellenőrizni kell az üzleti partnert: ha a vállalkozásnak olyan gyanúja merül fel, amely szerint a partner nem feltétlenül jogszerűen működteti vállalkozását, illetve ha tudomása van arról (lehetett volna arról), hogy adócsalást megvalósító ügyletben vesz részt.