2013. január 1 óta fel kell tüntetni a számlán az „önszámlázás” kifejezést, ha a számlát nem a terméket eladó vagy szolgáltatást nyújtó fél, hanem a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybe vevő fél állítja ki. Az önszámlázáshoz kapcsolódó kérdéseket járjuk körül cikkünkben.

Önszámlázás

A számla-kibocsátási kötelezettséget a terméket megvásárló vagy a szolgáltatást igénybe vevő fél is teljesítheti, erre az ÁFA-törvény 160. §-a ad lehetőséget. A számla fizikai előállítása egy, a felektől különböző harmadik félhez is átkerülhet.

Ki lesz a szállító?

Kit kell feltüntetni a számlán szállítóként? A „Szállító” megnevezéséhez ilyenkor is a teljesítésre kötelezett adóalany adatait kell feltüntetni, ne tévesszen meg senkit az, hogy ebben az esetben nem ő a számla kiállítója. A számlát azonban a szállító fél rendelkezésére kell bocsátani, mert egy adóellenőrzés esetén vonatkozik rá is az iratbemutatási kötelezettség, függetlenül attól, hogy nem ő állította ki a számlát.

Írásbeli megállapodás

Szükséges-e erről nyilatkozniuk a feleknek? Az ilyen módon történő számlakiállítást írásbeli megállapodásnak kell megelőznie, a kötelezettnek és a meghatalmazottjának a számlakibocsátás elfogadásának módját és feltételeit tisztázniuk kell. A meghatalmazó megállapodás szólhat általános érvényre is, vagy lehet csak egy ügylethez kapcsolódó is. Sőt, úgy is megállapodhatnak a felek, hogy csak a módosító, érvénytelenítő, korrekciós bizonylatokat állítja ki a megrendelő.

Ki felel ilyenkor a jogszabályoknak való megfelelésért a számlákat illetően? A kötelezett és a meghatalmazottja egyetemlegesen felelnek, de a köztük létrejött, számlakibocsátásra irányuló megállapodásban erről máshogyan is rendelkezhetnek.

Adhat-e több meghatalmazottnak megbízást egy kötelezett? Igen, de egy adott ügyletnél csak egy meghatalmazott állíthat ki számlát.

Arra is felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az „önszámlázás” megjelölést akkor is fel kell tüntetni a számlán, ha a teljesítésre egyébként kötelezett fél belföldön nyilvántartásba vett adóalany, de akkor is, ha belföldön nincs regisztrálva, azaz külföldi adóalany a terméket eladó, szolgáltatást nyújtó fél.