Az üzleti terv készítése során előrejelzést kap a vállalkozás a jövőjéről, jövőbeli eredményességéről, az elképzelt fejlesztések megtérüléséről. Haszna megnyilvánul abban is, hogy segít helyes gazdasági döntést hozni a külső források igénybevételéhez és a külső forrást nyújtó partnert is meggyőzheti a pénz visszafizetésének biztonságáról. Az üzleti terv többnyire külső felhasználóknak készül, a nyilvánosság, befektetők, intézményi szereplők részére.

Jövőkép az üzleti tervben

Az üzleti tervben leírja a vállalkozás, hogyan képzeli a jövőjét, mit tervez megtenni és ezt hogyan tenné. A tervezés eredményeként könnyen lehet, hogy elveti a vállalkozás a kiinduló elképzelést.

Üzleti tervre nem csak az induló vállalkozásoknak van szükségük, egy új fejlesztés bevezetése, új befektető megnyerése, méretváltás esetén mindenképp érdemes tervet készíteni.

Az üzleti tervezés lépései:

 • célok, lehetőségek
 • a célok eléréséhez szükséges lépések, feladatok
 • a megvalósítás időtartama
 • a rendelkezésre álló erőforrások
 • a cél megvalósításához szükséges költségek
 • várható kockázatok
 • a megvalósítás után várható jövedelmek.

Az üzleti terv tartalmára, szerkezetére, formájára vonatkozóan nincs jogszabályi vagy hatósági előírás. Ha azért kell készíteni, mert egy adott helyzetben egy külső fél előírja, akkor ő meghatározhatja a tartalmi-formai előírásokat is. Ha ilyenkor egy szűkített körű információkat tartalmazó üzleti terv készül, a külső fél által kért adatokra szorítkozva, akkor a vállalkozás vezetőinek tisztában kell lenniük azzal, hogy ez nem lesz alkalmas arra, hogy később operatív szinten támogassa a fejlesztési elképzelések megvalósítását.

Az üzleti terv tartalma:

 • vállalkozás bemutatása (az alapadatokon kívül a vállalkozás küldetése, jövőképe, története kell, hogy helyet kapjon ebben a részben. A cég működési szakágazatának bemutatása mellett a cég ágazatban betöltött szerepéről is szólni kell.)
 • vezetői összefoglaló (annak ellenére, hogy a terv elejére kerül, célszerű az elkészülte után megírni)
 • fejlesztési elképzelés, üzleti ötlet bemutatása (itt kell bemutatni a versenyelőnyöket, a kockázatokat, a kockázatok elkerülése érdekében tett intézkedéseket)
 • termelési, működési terv (termékfejlesztési elképzelések, szükséges munkaerő, tárgyi eszközök, forgóeszközök)
 • megvalósíthatósági tanulmány
 • marketingterv (marketingstratégia, marketingmix, piac befolyásolásának eszközei, célcsoport meghatározása stb.)
 • humánerőforrás-terv (kiválasztás, képzés, továbbképzés, javadalmazás tervezése, illetve a projekt által érintett területek szervezeti felépítésének, felelősségi és döntési hatásköröknek a bemutatása)
 • pénzügyi terv (a fejlesztés költségei és bevételei, valós, reális alapokon bemutatva, meglévő hitelek,  további bevonandó források)
 • mellékletek. (okiratok, cégbírósági bejegyzések, igazolások, referenciák, önéletrajzok, szerződések, szándéknyilatkozatok, táblázatok, grafikonok, környezetvédelmi és társadalmi felelősségvállalási politika)

A terv tehát többféle célnak megfelelően készülhet, de fontos, hogy alkalmas legyen a döntéshozatal támogatására, tömör és lényegre törő legyen  (a kis- és középvállalkozások többnyire 15-20 oldalas üzleti tervet készítenek),  pozitív színben tüntesse fel a vállalkozást, reális legyen, külső megjelenésében ízléses, de ne legyen hivalkodó.