Ahhoz, hogy a magánszemélyek el tudják készíteni adóbevallásukat, mindenképp szükségük van a bérszámfejtés által kiállított igazolásokra. Az igazolások másik szerepe, hogy kontroll adatot jelentsenek a NAV számára az adóellenőrzéseknél. A kifizetőnél, munkáltatónál legtöbbször előforduló igazolások tartalmi, formai követelményeiről készítettünk összefoglalót.

Bérszámfejtés által kiállított igazolások tartalma

A bérszámfejtés által kiállított igazolásokban szerepel a megszerzett jövedelem jogcíme, nagysága, az adóalap, a levont adó és az adóelőleg. Igazolások szükségesek az adókedvezmények érvényesítéséhez is, de ezeket jellemzően nem a bérszámfejtés állítja ki. A NAV weboldalán igazolásminták segítik a kifizetőket, hogy ne maradjanak ki szükséges tartalmi elemek az igazolásról. A 14M30-as nyomtatvány fontos támpont az adattartalomhoz, az adatok sorrendjét- mivel az követi az adóbevallás sorait– kötelező megtartani.

Az igazoláson szerepelnie kell, hogy jogosult-e Adónyilatkozat benyújtására a munkavállaló.

A kiállítási határideje

A bérszámfejtésnek jövő év február 2. napjáig kell kiállítania a dolgozója felé 2014. évben teljesített kifizetésekről és juttatásokról szóló igazolást és át kell adnia azokat a dolgozónak. A határidő a jogszabály szerint január 31., de a jövő évben ez egy szombati napra esik, így a következő munkanap lesz az új határidő. Ha a dolgozó az év során munkahelyet váltott, akkor az igazolásnak tartalmaznia kell a korábbi munkáltatónál szerzett jövedelmet is. Természetesen ezt csak akkor tudja a bérszámfejtés teljesíteni, ha a munkahelyváltáskor a dolgozó átadta számára a korábbi munkáltatótól kapott adatlapot.

Cégszerű aláírás szükséges

A bérszámfejtésnek gondoskodnia kell arról, hogy a magánokirat tartalmi, formai követelményeinek eleget tegyen az igazolás, ezért azon cégszerű aláírásnak is szerepelnie kell.

Ekho

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapját és közterheit nem tartalmazza a fent említett 14M30 igazolás, ezekről külön kell egyet kiállítani. A munkáltatónak adatszolgáltatási kötelezettsége van az ekho-s kifizetésekről, szintén február 2-i határidővel.

Munkaviszony megszűnése év közben

Ha év közben megszűnik a dolgozó munkaviszonya, akkor a kifizetett jövedelemről, a levont adóelőlegről adatlapot ad át a bérszámfejtés a részére. Ha az adóévben volt más munkáltatója is a dolgozónak, akkor az adatlap a másik munkáltató adatait is tartalmazza. Az ekho szerinti jövedelmet viszont nem tartalmazza az adatlap.

Kirendelés, munkaerő-kölcsönzés, több munkáltató

Kirendelés esetén a kirendelő bérszámfejtése adja ki az igazolást. Munkaerő kölcsönzésnél a kölcsönvevő által a közvetlenül juttatott bevételekről a kölcsönvevő állít ki igazolást. Több munkáltató esetén az adókötelezettségek teljesítésére kijelölnek egy munkáltatót maguk közül a felek, és erről tájékoztatják a dolgozót is. Ha nem történik kijelölés, akkor bármelyik munkáltató bérszámfejtésétől kérheti a dolgozó az igazolást.