A forensic szolgáltatások kifejezést csak néhány éve lehet hallani számviteli, könyvvizsgálati és jogi szakterületekről. A forensic szolgáltatás tulajdonképpen csalásfelderítést jelent, ún. csalásszakértők végzik. A vállalatok életében  a csalások és visszaélések felderítésében játszhat szerepet.

Miért van szükség a forensic szolgáltatásra?

Egy 2013-as felmérés eredménye szerint Magyarországon a közép- és nagyvállalatok 49%-ánál történt már valamilyen gazdasági visszaélés. A felderítés azonban igencsak esetleges, legtöbbször névtelen bejelentések vagy véletlen folytán kerülnek napvilágra az esetek. A csalásfelderítő szakma elmúlt évekbeli virágzása köszönhető annak is, hogy a visszaélések egyre inkább az informatikai rendszereken keresztül történnek, számítógépen, interneten, ezért egyre kevésbé tudja a cég a témához kevésbé értő vezetése ezeket követni, érzékelni.

Beszámoló hamisítása

A gazdasági csalások egyik esete a beszámolóban szereplő információk meghamisítása (általában vállalatvezetők által elkövetett, a vállalkozást kedvezőbb jövedelmi helyzetben felmutatni akaró csalás – például egy hitel megszerzése vagy a bónuszok kifizetése érdekében). A vállalat vezetőit terheli a felelősség, hogy valós képet mutassanak a beszámolók a cég vagyoni helyzetéről. Fontos a szervezeten belül annak tudatosítása, hogy a tisztességtelen viselkedésnek következményei lesznek. A belső ellenőrzés a leglényegesebb szereplője a csalások, visszaélések elleni fellépésnek.

Sikkasztások

Szintén a csalások közé tartozik a sikkasztás, amikor valaki jogtalanul eltulajdonít egy rábízott, idegen dolgot, például a vállalkozás valamely eszközét. Kevésbe gyakori eset a zsarolás, amikor egy vezető megvásárolja egy másik személy befolyását.

Könyvvizsgálat

A csalásfelderítés egyik eszköze lehet a könyvvizsgálat is, hiszen itt is egy független, külső szakértő mond véleményt arról, hogy a beszámoló a hatályos pénzügyi szabályok szerint készült-e. A könyvvizsgáló azonban nem tud mindent feltárni, a hibákat könnyebben, a csalást viszont nehezebben, sőt időnként egyáltalán nem. Az pedig minden esetben elmondható, hogy a csalások kockázata nagyobb, mint a hibáké, hiszen a csalást előre kidolgozva követik el, és rejtve kívánják tartani.

Kinek érdemes igénybe venni a forensic szolgáltatást?

A leggyakrabban vállalati belső vizsgálatoknál, polgári peres és bűnügyi eljárásoknál veszik igénybe a forensic szolgáltatást. A belső vizsgálatokat legtöbbször bejelentések után indítják el, azok kivizsgálására. A jogi eljárások lehetnek garancia-ügyek, szerződésszegések, korrupciós ügyek, amelyekhez a forensic szakértőket hívják. Biztosítási kártérítési igények megítélésekor a biztosítói oldal és a biztosítotti oldal is lehet megbízó.

A csalásfelderítő szakemberek általában könyvvizsgálói múlttal rendelkeznek, és az adott iparágat is jól kell, hogy ismerjék. A forensic szolgáltatást nyújtók többet kínálnak a csalásfelderítőknél, általában peres ügyekben támogatják az ügyfeleiket. A bizonyítékok feltárása révén a felek vitás ügyeit segítenek rendezni. Időnként igazságügyi szakértői feladatokat is ellátnak. Az üzleti folyamatok bonyolultsága, a jogi szabályozás folyamatos változása miatt egyre nagyobb az igény a forensic szolgáltatásokra.