A könyvelés során a bizonylatok a munka alapját jelentik, mert minden eseményt csak a megfelelő bizonylat alapján lehet a könyvekbe felvinni, például devizás ügyleteknél a devizában kiállított számla lesz az alapbizonylat. Devizás megállapodás esetében devizás számlát kell készíteni. A devizás számlán az adóalap devizában, az áfa viszont devizában és forintban is szerepel. A devizában kiállított számlához kapcsolódó egyéb elszámolási szabályokat foglaltuk össze a cikkben.

A devizában kiállított számla és az árfolyam

A devizában kiállított számla értékét a bekerülés napjára illetve – ha szerződés készült, akkor – a szerződésben szereplő teljesítési dátum napjára vonatkozó árfolyamon kell átszámítani forintra, és a könyvelésbe beállítani. Az árfolyam kétféle lehet:

  1. átlagot kell számítani a választott hitelintézet adott napi devizavételi és eladási árfolyamából,
  2. az MNB vagy az EKB (Európai Központ Bank) hivatalos devizaárfolyama.

Ha sem a választott hitelintézet, sem az MNB, sem az EKB nem jegyzi a valutát, és az nem konvertibilis, akkor további lehetőségek:

  • vagy a valuta szabadpiaci árfolyamát
  • vagy ha előbbi nem áll rendelkezésre, akkor egy országos napilapban a világ valutáinak árfolyamáról megjelent adatokat

kell alkalmazni. Ezen árfolyamok egyikén kell a hitelintézet, az MNB vagy az EKB által jegyzett másik devizára átszámítani, majd forintra továbbváltani a devizában kiállított számla összegét.

Nem kell mindig átlagot számítani

Előfordulhat, hogy amennyiben az átlagárfolyam, illetve az MNB/EKB árfolyam szerinti értékelés és a devizavételi/devizaeladási árfolyam szerinti értékelés lényeges eltérést okoz az eszközök-forrásokban, illetve az eredményben, akkor a valós és megbízható kép érdekében lehetősége van a vállalkozásnak használni a csak eladási illetve a csak vételi árfolyamot is a devizában kiállított számla értékének átszámításakor.

Ha egy gazdasági eseménynél az ellenértéket nem forintban határozzák meg, akkor a devizában kiállított számla szerinti külföldi pénzértékben meghatározott követelés, illetve kötelezettség forintban számított értékének meghatározásakor használható az Áfa trv. az adólap forintban történő megállapítására vonatkozó előírása szerinti árfolyam is. Ezt a döntést a számviteli politikában rögzíteni kell. Az Áfa trv. 80. §-a szerint ha az adó alapját külföldi pénznemben határozzák meg, akkor a forintra átszámításhoz

  • meghatározott időpontban érvényes
  • belföldi hitelintézet
  • devizaeladási árfolyama

vagy MNB/EKB hivatalos árfolyam használható.

Az utóbbi esetet be kell jelenteni a NAV felé.

A meghatározott időpont alapvetően a teljesítés időpontja, bizonyos esetek kivételével:

  1. előleg fizetésekor, fordított adózású ügyleteknél, és Közösségen belüli termékbeszerzéskor a fizetendő adó megállapításakor érvényes árfolyam,
  2. részletfizetés vagy határozott időre szóló elszámolásra vonatkozó megegyezés esetén, a teljesítés az ellenérték megfizetésének esedékessége lesz, ilyenkor a számla kibocsátása napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni.

Devizában kiállított számla ellenértékének teljesítése

A devizában kiállított számlát a számla szerinti devizanemben kell teljesíteni. A számla szerinti devizát vagy az ellenértékként kapott valutát a teljesítés napjára vonatkozó választott devizaárfolyamon kell forintra átszámolni.

Áfával kapcsolatos tudnivalók

Az áthárított adót mindig fel kell forintban tüntetni, még akkor is, ha minden egyéb adatot külföldi pénznemben tüntetnek fel a devizában kiállított számlán. így a fizetendő ÁFA és az előzetesen felszámított ÁFA azonos forintösszegben kerül elszámolásra a vevőnél és az eladónál is. Tehát a számlát kibocsátó választása alapján kerül átszámításra a devizában kiállított számla áfatartalma, vagy a választott hitelintézet eladási árfolyamán, vagy az MNB vagy az EKB árfolyamán.

Segítség a devizás számlák kiállításához

Könyvelőirodánk online számlázó szoftverével könnyen, néhány gombnyomással állíthat ki számlákat devizában is: https://www.eutax-onlineszamlazo.hu/