Az egyszemélyes kft. ideális megoldás lehet akkor, ha egyedül szeretne céget, vállalkozást alapítani, mert ebben az esetben korlátolt felelősséggel vesz részt cége működésében. Ha megvan a vállalkozás alapításához szükséges tőke, és megvan az ötlet is, ami a sikeres működés alapja lesz, a következőkben felsoroltakat érdemes mérlegelnie, ha egyszemélyes kft.-t alapítana.

Alapítás

Az egyszemélyes kft. alapító okirattal jön létre, az alapító okiratot ügyvéddel ellenjegyeztetni kell. Társasági szerződésre nincs szükség.  Az alapító egyedüli tulajdonosa lesz cégének, neki kell a teljes 3 millió forintos alapítói vagyont az egyszemélyes kft. rendelkezésére bocsátania. Amennyiben apporttal történik az alapítás, az apportot kötelező alapításkor rendelkezésre bocsátani.

Ha egy egyszemélyes kft. üzletrész felosztás vagy törzstőke felemelés folytán kiegészül új tagokkal, akkor az alapító okiratot társasági szerződésre kell módosítani.

Alapító okirat

Az alapító egyedül dönthet az egyszemélyes kft. alapító okiratának módosításáról, az ügyvezető személyéről, és egyéb fontos kérdésekről, azonban neki is írásba kell foglalnia a döntéseit. Ha természetes személy az alapító, akkor rendelkezhet úgy, hogy ő lesz az egyszemélyes kft. ügyvezetője és ő jogosult a cégképviseletre is.

Ha a tulajdonos munkaviszonyt létesít

Az ügyvezető vezető tisztségviselői pozíció, az egyszemélyes kft. esetében a feladatait elláthatja megbízási szerződés alapján is. Nem láthatja el azonban a vezető tisztséget munkaviszonyban, kivéve ha az alapító okiratban ezt rögzítik. Ebben az esetben ki kell kötnie a munkabért, és ezt is írásba kell foglalnia, valamint ehhez kapcsolódóan megállapítja a munkaidőt is, amit nyilván is tartania a későbbiekben.  Nincs tiltás részmunkaidős munkaviszonyra, hisz például egy induló cég ügyvezetését akár heti pár órában is el lehet látni.

Kedvezőbb lehet az adózás, ha a kezdeti időkben megtartja azt az esetleges korábbi munkaviszonyát a tag, ahol fizetik járulékait és az szja-t, ebben az esetben nem lesz minimálisan kötelező járulékfizetés az egyszemélyes kft.-ben.

Ha más az ügyvezető

Ha van elegendő bevétele az egyszemélyes kft-nek arra, hogy mást alkalmazzon ügyvezetőként, akkor erre is van lehetősége. Ilyenkor a kft. egyetlen tagja utasíthatja az alkalmazásában álló ügyvezetőt.

Szerződés saját magával

Az egyedüli tulajdonos gyakran köt szerződést saját magával, például ilyen a munkaszerződés vagy megbízási szerződés, illetve egy kölcsönszerződés. Ezekben az esetekben teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt formában kell elkészíteni a szerződést.

Egyszemélyes Kft. – Könyvvizsgálat

Nincsenek speciális szabályok a könyvvizsgálatra, önmagában az, hogy egyszemélyes kft.-ként működtetnek egy vállalkozást, nem jelenti azt, hogy kötelező a könyvvizsgálat.