A felmondás alapja lehet a dolgozó egészségügyi alkalmatlansága, ha a munkakörében a végzett tevékenység okozta megterhelés ezt indokolja. A cikkben megmutatjuk, hogyan kerülheti el a munkáltató, hogy egy esetleges későbbi munkaügyi perben érvénytelenítsék a felmondást. Felhívjuk még a figyelmet egy, a várandós nők felmondása kapcsán tavaly óta érvényben lévő új szabályra is.

Felmondás a dolgozó képességeire hivatkozva

A dolgozó képességeire alapozott felmondásnál az alkalmatlanság nemcsak szakmai hanem egészségügyi vonatkozású is lehet. A dolgozó nem megfelelő képességei alatt nemcsak a képzettség, képesítés hiányát kell érteni, hanem lehet fizikai, szellemi, pszichikai képesség is, vagy a dolgozó ezekhez kapcsolódó valamely tulajdonsága.

Azonban fontos, hogy a jogszerű felmondáshoz fenn kell állnia a tartósságnak, tehát tartósan alkalmatlannak kell lennie a dolgozónak a munkakör ellátására.

A munkáltatónak indokolnia kell, hogy valóban azért eszközölt felmondást, mert alkalmatlan a dolgozó a munkakör betöltésére. Bizonyítható és objektív, valamint konkrét okokat kell a munkáltatónak felmutatnia, szubjektív vélemény sosem elegendő.

Az orvos minősítése

Első fokon a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvos végzi a vizsgálatot és adja ki a véleményezést. Ha a munkáltató a kezelőorvos véleményére alapozva ad át felmondást, és nem kéri a munkaköri, szakmai alkalmassági vizsgálatot, akkor hibát követ el, ugyanis nem a munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatról szóló 33/1998 rendelet szerint jár el.

Ideiglenesen nem alkalmas

Az ideiglenesen nem alkalmas kategória nem lehet indoka felmondásnak. Ha ideiglenesen nem alkalmas minősítést kap a dolgozó, akkor egy újabb orvosi vizsgálaton kell később részt vennie, amelynek időpontját az orvos határozza meg, de nem lehet később, mint hat hét.

Ha „ideiglenesen nem alkalmas” kategóriába sorolja az orvos a munkavállalót és a munkáltató ezért ad át felmondást a munkáltató, akkor azt a munkaügyi perben valószínűleg jogellenesnek fogják minősíteni, ugyanis ez csak keresőképtelenséget jelent és nem azt, hogy a munkakörre egészségügyileg alkalmatlan lenne a dolgozó.

Ha nem fogadják el a felek az orvos véleményét

A foglalkozás-egészségügyi orvos által kiadott kategóriák:

  • alkalmas
  • korlátozottan alkalmas
  • ideiglenesen nem alkalmas
  • nem alkalmas.

Ha nem ért egyet a dolgozó vagy a foglalkoztató az orvosi vizsgálat eredményével, akkor 15 napon belül másodfokú elbírálást kérhetnek. A kérelmet az elsőfokon eljáró orvosnál vagy szervnél kell kérni.

Változás a várandóssággal kapcsolatos felmondási tilalomban

Az egészségügyi okokkal kapcsolatos felmondásnál fontosnak tartjuk megemlíteni azt is, hogy egy 2014-es alkotmánybírósági határozat szerint többé már nem csak akkor tiltott felmondani várandóság vagy emberi reprodukciós eljárás alatt a munkavállalónak, ha korábban a dolgozó arról tájékoztatta a munkáltatót, hanem a tájékoztatás megtörténte nélkül is.

A dolgozónak ugyanis az intim szférájába tartozó körülmény az, hogy gyermeket vállal, ezért nem kötelezhető arra, hogy ezt közölje a munkáltatójával.

Ha a felmondás átadásakor derül ki a munkáltató számára, hogy várandós a dolgozó, akkor fel kell ajánlani a felmondás visszavonását. Adótanácsadó tippünk: a perek elkerülése érdekében célszerű a munkáltatói felmondáson, a dolgozó átvételét igazoló részbe beírni, hogy a dolgozó kijelenti, nem áll felmondási tilalom hatálya alatt a felmondás átvételének időpontjában.