Hogyan csökkenthető a társasági adó látvány-csapatsport támogatása révén? Egyre népszerűbbek az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások mellett a látvány-csapatsportokhoz nyújtott támogatások is, az általuk igénybe vehető adókedvezmény miatt. A kedvezményt a társasági adó 70%-ának mértékéig veheti igénybe a vállalkozás. Elképzelhető, hogy az adóbevételek csökkenése miatt a kormány még az idei évben változtat az idevágó szabályozáson, de a jelenleg érvényben lévő lehetőségről elkészítettünk egy összefoglalót ügyfeleink részére.

Kiket támogathat a vállalkozás?

  • országos sportági szakszövetséget, vagy annak tagjaként működő hivatásos vagy  amatőr sportszervezetet (sportiskolát)
  • a látvány-csapatsport fejlesztésére létrehozott közhasznú alapítványt
  • olyan sportköztestületet, amely döntéshozatali jogkörrel rendelkezik állami sportcélú támogatás felhasználásában

Mire lehet a látvány-csapatsport támogatást használni?

  • képzésre, utánpótlás-nevelésre
  • versenyeztetési költségek fedezésére
  • az infrastruktúra olyan biztonsági követelményeknek való megfeleltetésére, amelyeket jogszabály ír elő
  • tárgyi eszköz beruházásra vagy felújítására
  • korlátozottan személyi jellegű ráfordításokra is (pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bíró támogatás nem nyújtható sem hivatásos sem amatőr sportoló részére, még ha nem is minősül díjazásnak)

Melyek a formai követelmények? Együttműködési megállapodást kell aláírni a támogatónak és a sportszervezetnek. Az NSI honlapján itt megtalálható a szerződés mintaszövege: https://www.nupi.hu/nupi/letoltes (Támogatási megállapodás 2012-13 évre – minta (word))

A támogatás nem csak pénzeszköz lehet, hanem térítés nélkül átadott eszköz (a könyv szerinti értékben), vagy térítés nélkül nyújtott szolgáltatás is (a bekerülési értéke szerint).

Hogyan csökkentheti az adóját a támogató? Támogatási igazolást kell, hogy kapjon a nyújtott támogatásról a vállalkozás. Az abban szereplő összeget az adott évben és az azt követő három évben vonhatja le adójából. Ha lejárt köztartozása van a vállalkozásnak, nem élhet az adókedvezmény lehetőségével.

Az igazolás kiállítása

Hogyan történik az igazolás kiállítása? Az NSI honlapján az igazolás kiállítására vonatkozó kérelem mintaszövege is megtalálható a fent már említett oldalon. (Kérelem támogatási igazolás kiadására (word)). A kérelmet a támogatott szervezet adja be az országos sportági szakszövetség vagy sportigazgatási szerv részére. 8 napon belül döntés születik, és kiállítják a támogatási igazolást, amelyből a támogatott és a támogató is kap példányt.

A kedvezményt abban az évben érvényesítheti a vállalkozás, amely évben a támogatást elszámolta ráfordításként.

A támogatási igazolásban feltüntetett összeget a támogatási igazolás kézhezvétele után kell teljesíteni.

Egyéb teendők

Milyen egyéb teendője van még a vállalkozásnak? 8 napon belül értesíteni kell a NAV-ot, amely értesítést bármilyen formában megteheti a vállalkozás, de az adóhatóság is biztosít ehhez egy formanyomtatványt a weboldalán. A támogatási igazolás másolatát és az utalás teljesítését igazoló banki kivonat másolatát szintén be kell mutatni a NAV részére.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben a támogatott szervezet bármilyen ellenszolgáltatást nyújt a támogató részére, a támogató elveszíti a lehetőséget az adókedvezmény érvényesítésére. Ilyen eset az is, ha a vállalkozás saját logojú terméket ad át a sportszervezetnek, hiszen az reklámtevékenységnek számít.