Hogyan módosítja a TAO alapját az értékcsökkenési leírás? A társasági adó alapját képező üzleti eredmény kiszámításakor figyelembe vett értékcsökkenési leírás eltérhet a számvitelben elszámolható összegtől. A társasági adó alapját Tao-trv. szerint a  vállalkozás eszközeire elszámolt értékcsökkenési leírás csökkenti.

Számviteli vs TAO- trv.

  • A számvitelben az értékcsökkenési leírás alapja a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték, míg a Tao-trv szerint a teljes bekerülési értéket kell alapul venni az értékcsökkenés kiszámításakor. Ha a mellékletekben eltérő a szabályozás egy eszközre vonatkozóan, akkor választhat az adózó, hogy melyik szerint jár el.

Ha különbözik a két leírási kulcs, akkor két nyilvántartásra lesz szükség a vállalkozásnak, két nettó értéke lesz az eszköznek: a számviteli elszámolás szerinti könyv szerinti érték és a tao-trv. szerinti számított nyilvántartási érték.

Önellenőrzés

Előfordulhat, hogy a Tao- trv. szerinti korrekciót nem végezte el a vállalkozás az értékcsökkenési leírás tekintetében, ekkor az elévülési időn belül önellenőrzésre van lehetősége. Azonban, ha törvény biztosította választási lehetőséggel élt (Tao-trv. által lehetővé tett többféle leírási mód közül tette le voksát az egyik mellett), akkor azt nem változtathatja meg utólag önellenőrzés útján. Az viszont járható út, hogy egy következő adóévtől más módszert alkalmazzon.

Ha az eszközt kivonják a használatból, akkor a nettó értéket adóalap-módosító tételként szerepeltetni kell.

Csökkenti az adó alapját

Immateriális jószág vagy tárgyi eszköz állományból történő kivezetésekor vagy forgóeszközök közé történő átsorolásakor az eszköz nyilvántartási értéke. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy az eredmény csökkentésére figyelembe vehető nyilvántartási értéket csökkenti a készletre vett hulladék anyag, haszonanyag értéke. Mindez akkor áll fenn, ha az eszköz értékcsökkenését a számviteli trv. szerint az adózás előtti eredmény terhére elszámolta a vállalkozás.

Az a ráfordítás, amelyet a számviteli trv. szerint az értékcsökkenési leírással számol el a vállalkozás, a Tao-trv. szerint olyan ráfordítás, amelyhez pénzügyi teljesítés nem kötődik. Ezért a számvitelben elszámolt értékcsökkenés összege növelő tényező az adóalap kiszámításakor (a terv szerinti, az egyösszegű és a terven felüli értékcsökkenésé is.)

Növeli az adó alapját

Immateriális jószág vagy tárgyi eszköz állományból történő kivezetésekor vagy forgóeszközzé történő átsorolásakor az eszköz könyv szerinti értéke. Itt is csökkenti a figyelembe vett értéket a készletre vett hulladék anyag, haszonanyag értéke. Itt is fennáll, hogy akkor alkalmazható mindez, ha az eszköz értékcsökkenését a számviteli trv. szerint az adózás előtti eredmény terhére elszámolta a vállalkozás.

Előző évtől (2012-től) került bevezetésre, hogy a vállalkozás a Tao-trv. szerinti kulcsoknál alacsonyabbakat is használhat, de nem lehet alacsonyabb az így számolt értékcsökkenési leírás, mint a számviteli trv. szerinti.

Ha kérdései merültek fel jelenlegi elszámolásával kapcsolatban, vagy bővebben is érdekelné a társasági adó alapját módosító tételekkel kapcsolatos szabályozás, keresse irodánkat. Mi mindig az aktuális jogszabályok szerint, a vállalkozás optimális adózását figyelembe véve végezzük cége könyvelését.