Hogyan történhet szabályosan a munkahelyi megfigyelés?

Egyre több vállalkozás tulajdonosa gondolja úgy, hogy a cég vagyonának védelme érdekében szükséges elektronikus megfigyelőrendszer telepítése. Leginkább a kereskedelemben, a pénzügyi szolgáltatóknál vagy a raktározó vállalkozások kényszerülnek kamerarendszer kiépítésére. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) ez év elején kiadott egy ajánlást, amelyből összegyűjtöttünk néhány fontos részt, hogy olvasóink megismerhessék a helyes gyakorlatot.

Munkahelyi megfigyelés

A tavaly hatályba lépett új Munka Törvénykönyve (Mt.) is tartalmaz a munkahelyen létesített megfigyelőrendszerekkel kapcsolatos szabályozást. Az Mt. szerint a munkavállaló kötelessége a munkaidő alatt a munkáltató rendelkezésére állni, az utasításai szerint munkát végezni. A munkáltatónak joga van ahhoz, hogy ellenőrizze a dolgozót, de ez az ellenőrzés, annak módszerei, nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkáltatónak belső szabályzatokban kell rögzíteni, hogy milyen eszközökkel folytatja le az ellenőrzést.

Dolgozók hozzájárulása

A dolgozókat tájékoztatni kell a megfigyelésről, de természetesen nem kell, hogy ahhoz hozzájárulásukat is adják. A tájékoztatásban szerepelnie kell, hogy milyen célból telepítik a kamerákat és hogy hová irányulnak. A megfigyelt területeken figyelemfelhívó jelzéseket kell elhelyezni.

Adatkezelés

A munkáltató a megfigyelés révén adatkezelő lesz, eleget kell tennie adatvédelmi kötelezettségének, úgy, hogy az a hatóság (NAIH) ellenőrzésekor igazolható legyen. Az adatkezelést be kell jelenteni a NAIH adatvédelmi nyilvántartásába, amennyiben olyan terület kerül megfigyelés alá, ahová nem csak dolgozók léphetnek be, hanem külső személyek is, például egy bolt esetében.

Munka Törvénykönyve szabályozása

Az Mt-ben olvasható felhatalmazás mellett szükség van arra is, hogy a garanciális követelményeknek eleget tegyen a vállalkozás, azaz elsődlegesen csak az élet, testi épség, személyi szabadság védelme, veszélyes anyagok őrzése, üzleti, fizetési, banktitok védelme, vagyonvédelem érdekében használható a kamerás megfigyelés. A kamerák elhelyezésekor az emberi méltóság megőrzésére figyelni kell, nem lehet azt öltözőben, zuhanyzóban, illemhelyen, orvosi szobában, annak várójában elhelyezni. Kevéssé köztudott, de abban a helyiségben se lehet elhelyezni kamerát, ahol a dolgozók a munkaközi szünetüket töltik. Természetesen egy munkaszüneti napon, amikor nem dolgozik senki, megfigyelhetőek ezek a területek is, pl. őrzés céljából.

Ajánlások a kamerák elhelyezésére

A kamerák irányítására is vonatkozik ajánlás, a látószögük csak a céllal összhangban lévő területre fókuszálhat, és nem irányíthatóak más tulajdonában álló épületre.

Felvételek megőrzése

A felvételek 3 napig őrizhetőek meg, majd törölni kell azokat, vissza nem állítható módon. Ennél hosszabb ideig történő tárolásnál igazolni kell az okot, amely természetesen csak a rögzítés céljához kapcsolódhat. Így a felvétel megőrizhető 30 napig, ha nyilvános rendezvényen az élet és testi épség védelmét szolgálta, de bankfióknál akár 60 nap is lehet a megőrzés ideje. A megőrzés ideje alatt a védelmet biztosítani kell, azaz illetéktelenektől védeni kell a megtekintést.

Az ajánlás szövege itt olvasható: https://www.naih.hu/files/Ajanlas-a-munkahelyi-kameras-megfigyelesr-l.pdf