Nem minden esetben kell tájékoztatni a munkavállalókat arról, ha összeolvadás, beolvadás, üzletág-értékesítés történik a munkáltatónál. E szabály az új Munka Törvénykönyvével lépett életbe.

Ma csak a gazdasági egység jogügyleten alapuló átvétele az az eset, amikor konzultálniuk kell a munkáltatóknak a munkavállalókkal. Ilyen például az üzletág értékesítése.

A korábbi törvényszöveg szerint a munkáltató személyében történő változás oka lehetett jogszabályból eredő, vagy egy gazdasági egység adásvétele vagy egyéb hasonló ügylet miatti. A jogszabály alapján történő változás esetei az átalakulás, egyesülés, szétválás. A munkaviszonyból eredő jogok és kötelezettségek a jogutódhoz kerültek a jogelődtől. Ebben a szabályozásban a jogutódlást követő 15 napon belüli tájékoztatási, konzultációs kötelezettsége is volt a munkáltatónak a munkavállalók felé, a munkavállalók érdekképviselete vagy a képviselőikből álló bizottság részére.

Jogutódlás a munkavállaló szempontjából

Miről kellett szóljon a konzultáció?

  • jogutódlás tervezett időpontjáról
  • jogutódlás okáról
  • munkavállalókat érintő jogi, gazdasági, szociális következményekről
  • konzultáció a munkavállalókat érintő tervbe vett intézkedésekről.

Annak, hogy a munkavállalókat csak akkor kell tájékoztatni, ha jogügyleten alapuló változás következik be a munkáltató személyében, lett egy következménye. Más lett a jogi védelme azoknak, akiknél a foglalkoztató egy gazdasági egység eladása révén változik meg, és más azoknak, akiknél a foglalkoztatója például összeolvad, és így történik jogutódlás.

Amit mindenképp jó tudni: a jogutódlásnak egyenes következménye a munkavállalók átvétele a jogutód részéről. (2003 előtt a jogutódlás feltétele volt, hogy a jogelődnél alkalmazott munkavállalók közül azokat, akik ezt vállalják, továbbfoglalkoztassa a jogutód).

Az új Mt. változást hozott egy kapcsolódó témában is: korábban a jogelőd munkáltató egyetemlegesen felelt a jogutóddal együtt a jogutódlás időpontját megelőzően keletkezett kötelezettségeiért. Az új szövegből kimaradt a jogelőd kezesi felelőssége az egy éven belül közölt felmondás és a határozott idejű munkaviszony határozott idő letelte idő előtti felmondása esetén. A dolgozó rendes felmondással élhet a jogutódlást követő 30 napon belül. De csak akkor, ha e változás miatt a rá vonatkozó munkafeltételek lényegesen és hátrányosan megváltoztak. Ilyenkor indoklási kötelezettsége mellett jogai lesznek olyan felmentési időre járó távolléti díjra és végkielégítésre, amelyek a munkáltató felmondása estén jártak volna neki.